Informācija par grozījumiem Zvejniecības likumā

Publicēts 24.09.2014
foto no interneta resursiem

2014. gada 26. jūnijā ir stājušies spēkā grozījumi Zvejniecības likumā. Grozījumu redakcija nosaka to, ka „attiecīgā pašvaldība ir tiesīga daļu no zvejas tiesībām iznomāt pašpatēriņa zvejai fiziskām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas šīs pašvaldības administratīvajā teritorijā, ievērojot nosacījumu, ka publiskajos ūdeņos, kas norādīti Civillikuma 1.pielikumā, šai zvejai var iedalīt tikai zivju murdu limitu”.

Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā ezeri, kas norādīti Civillikuma 1.pielikumā ir šādi: Rāznas, Černostes, Dziļūta, Feimaņu, Idzipoles, Ismeru – Žogotu, Kaunatas, Lubāna, Meirānu, Pušas, Rušona, Salāja, Tiskādu, Viraudas, Virtūkšņa, Zosnas ezeri.

Ņemot vērā grozījumus Zvejniecības likumā, sākot ar 2015. gada 1. janvāri pašvaldība iepriekš minētajos ezeros vairs nevarēs pašpatēriņa zvejai fiziskām personām iedalīt zivju tīklu limitu, bet tikai zivju murdu limitu.

Šo grozījumu aizliegums neattiecas uz komerciālo zveju.

Lūdzam interesentus rakstot iesniegumus par pašpatēriņa zveju, ņemt vērā grozījumus Zvejniecības likumā.

Ar jautājumiem vai neskaidrībām lūdzam sazināties ar Rēzeknes novada pašvaldības vides aizsardzības vecāko speciālisti Terēziju Krusti, tel. 646 07 205, mob.29162083.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0