In memoriam. Vera Belova (06.12.1928.-04.07.2019.)

Publicēts 05.07.2019

91 gada vecumā 2019. gada 4. jūlija agrā rītā mūžībā devusies Ozolaines pagasta iedzīvotāja, ilggadējā Ozolaines ciema padomes izpildkomitejas priekšsēdētāja Vera Stepanovna Belova.

Vera Belova dzimusi Kazeiku sādžā Čornajas pagastā. Mācījās Rīgas tehnikumā, Finanšu-kredītu nodaļā.

Darba gaitu sākumā 13 gadus ir strādājusi Kaunatas ciema padomē par apdrošinātāju. Uzreiz pēc otrā pasaules kara nomira vecākā māsa no tuberkulozes, bet Veras mamma nodzīvoja līdz 96 gadiem.

1959. gadā Vera Belova uzsāka sekretāres darbu Ozolaines ciema padomes izpildkomitejā. Šajā laikā aktīvi darbojās arī Ozolaines ciema kluba mākslinieciskās pašdarbības pulciņā. 1962. gadā Vera Belova nomainīja iepriekšējo Ozolaines ciema padomes izpildkomitejas priekšsēdētāju Nikolaju Fjodorovu. Šajā darbā viņa nostrādāja līdz pat pensijas vecuma sasniegšanai. Šo daudzo darba gadu rezultātā viņa zināja katru pagasta nostūri, pazina ikvienu cilvēku un viņa ģimeni. Par viņu varētu teikt- bija cilvēks – burta kalps, stingrs likumu ievērotājs.

Vera Belova 90. gadu sākumā, nu jau strādājot par Ozolaines pagasta padomes sekretāri, neliedza savu atbalstu un noderīgu padomu darba gaitas tikko uzsākušajai jaunajai Ozolaines pagasta padomes priekšsēdētājai Annai Tarakanovai.

Savu ģimeni Verai Belovai nebija lemts izveidot, jo visu sevi no agra rīta līdz vēlam vakaram veltīja darbam. Pensijas vecumā Vera Belova bija čakla dārzniece. Savā mazdārziņā audzēja visu nepieciešamo un gatavoja ziemas krājumus. Bet zaļumus, ogas un sakņaugus, kuri palika pāri, viņa dāsni piedāvāja citiem cilvēkiem. Līdz sirmam vecumam viņa bija enerģiska, sabiedriska, runīga, labprāt uzņēma ciemiņus un dalījās ar atmiņām par aizgājušajiem gadiem.

Patiesā cieņā un pateicībā noliecam galvas Veras Belovas nodzīvotā mūža un paveikto darbu priekšā.

Veras Belovas izvadīšana notiks sestdien 06. jūlijā, plkst. 12.30. no Rēzeknes Vissvētākās Dievdzemdētājas piedzimšanas pareizticīgo baznīcas (Atbrīvošanas aleja 98, Rēzeknē). Zemes klēpī Vera Belova tiks guldīta Čornajas pagasta kapsētā.

Ozolaines pagasta pārvalde

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0