Iespēja apmeklēt pamatapmācības profesionālās 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecības iegūšanai

Publicēts 09.09.2014

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju birojs Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” apakšaktivitātes „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana” ietvaros šā gada oktobra sākumā rīko pamatapmācības profesionālās 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecības iegūšanai. Sakarā ar to, ka 2013. gada 1. jūnijā stājās spēkā Ministru kabineta 2013. gada 19. marta noteikumi Nr. 147 „Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību”, ir mainījusies augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietotāja, konsultanta un tirgotāja apliecības saņemšanas kārtība, kā arī izveidots vēl viens apliecības veids – augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operators. Līdz šim apmācību procesu veica un apliecības izsniedza Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD), bet ar jauno noteikumu spēkā stāšanās brīdi apmācības veic VAAD sertificēti apmācību vadītāji – starp kuriem ir arī SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju birojs. Ja jums ir augstākā vai vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā (ir apgūts augu aizsardzības līdzekļu kurss), tad apmācību programma nav obligāta – var iesniegt tuvākajā VAAD reģionālajā struktūrvienībā iesniegumu un nokārtot eksāmenu bez apmācību kursa noklausīšanās. Savukārt, pretendentiem, kuriem nepieciešams iziet šādas apmācības – uz apmācībām līdzi jāņem pase un viena fotogrāfija (izmērs 3×4).

Apmācību norises vieta: Dārzu iela 7a, Rēzekne:

Norises laiks: 1. grupa – 30.09.2014., 01.10.2014., 06.10.2014., 07.10.2014., 13.10.2014.; 14.10.2014.;

2. grupa – 02.10.2014., 03.10.2014., 08.10.2014., 09.10.2014.; 15.10.2014.; 16.10.2014.

(Katrai grupai jāapgūst 27 stundu apmācību programma – katru dienu apmācības sākas plkst. 09:00, pēdējā apmācību dienā jākārto eksāmens. Apmācības 7. un 9. oktobrī notiks Baltinavas novada zemnieku saimniecībā „Riekstiņi”. Apmācības ir par maksu.)

Sīkāka informācija un pieteikšanās apmācībām, zvanot SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultantei Sintijai Šubrovskai pa tālruni 28311079 vai uz SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju biroja tālruni 64625254.

 

logologo2logo1logo3

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0