Idzepoles un Pārtavas ezerā ielaisti zivju mazuļi

Publicēts 01.11.2016

Kaunatas pagasta pārvalde februārī iesniedza Zivju fonda padomei projektu “Zivju resursu pavairošana Idzepoles un Pārtavas ezeros”. Ar Zivju fonda padomes lēmumu martā projekts tika atbalstīts. Projekta mērķis bija iegādāties zandarta zivju mazuļus un ielaist Idzepoles un Pārtavas ezerā, lai palielinātu zivju krājumus. Lai Idzepoles un Pārtavas ezerus efektīvi izmantotu racionālās rūpnieciskās zvejas un makšķerēšanas (t.sk. licencētās) organizēšanai, pēc plāna ezera izmantotājam vai nomniekam būtu vēlams vismaz vienu reizi trijos gados veikt zivju ielaišanu. Tāpēc šī ir jau otrā reize, kad abos ezeros tiek ielaisti zandarta mazuļi.

Ņemot vērā to, ka barības bāze ezeros ir bagāta, regulāri ielaižot zivju mazuļus, varētu ievērojami palielināt nozveju. Šī projekta ietvaros tika iegādāti un ielaisti Idzepoles ezerā 4800 viengadīgie zandarta mazuļi svarā līdz pieciem gramiem un Pārtavas ezerā 8300 zandarta mazuļi svarā līdz 5 grami.

Projekta budžeta kopējā summa 3360,70 eiro ar PVN, no kuriem 202,00 eiro bija Kaunatas pagasta pārvaldes līdzfinansējums un 202,00 eiro bija Rāznas nacionālās parka biedrības līdzfinansējums. Projekts tika īstenots oktobrī. Zandarta mazuļus piegādāja SIA “Rūjas zivju audzētava”.

Sagatavoja: projektu koordinatore Marija Rukmane

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0