Notiek Rēzeknes novada un Viļānu novada iedzīvotāju forums

Publicēts 22.03.2015

UZMANĪBU! Iedzīvotāju forums Vērēmos pārcelts uz 30. martu pl. 15.30

Rosinot uz pozitīvām pārmaiņām, Biedrība „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” šī gada martā un aprīlī īsteno projektu „Iedzīvotāju forums Rēzeknes un Viļānu novados”, ko līdzfinansē Nodibinājums „Borisa un Ināras Teterovu fonds”. Projekta mērķis ir nostiprināt Rēzeknes un Viļānu novadu kopienu filantropiju, organizējot iedzīvotāju forumu un radot pamatu kopienu fonda izveidei un aktīvai darbībai, tādējādi sekmējot vietējo iedzīvotāju līdzdalību vietējās kopienas attīstībā.

Iedzīvotāju foruma ideja balstās uz iedzīvotāju iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā, organizējot iedzīvotāju saietu, kura laikā vietējās teritorijas cilvēkiem ir iespēja kopīgi pārrunāt un vērtēt savas dzīves kvalitāti, kā arī pieņemt lēmumus par pārmaiņām, ko vēlētos piepildīt jau tuvākajā nākotnē un vienoties par to, ko un kādā veidā varētu pašu spēkiem mainīt un izdarīt. Iedzīvotāju līdzdalībai ir cieša saikne ar kopienu filantropiju, proti, naudas, laika, prasmju vai citu resursu ziedošanu sabiedriskā labuma mērķiem, taču norisinās konkrētā ģeogrāfiskā teritorijā un veicina konkrētās kopienas dzīves uzlabošanu un attīstību. Kopiena šajā kontekstā apzīmē noteiktu ģeogrāfisku teritoriju – pilsētu, pagastu vai novadu.

Lai nodrošinātu veiksmīgu iecerēto aktivitāšu norisi Rēzeknes novadā un Viļānu novadā, pirms tam tiks organizēti mazie forumi jeb apkaimes darbnīcas – informatīvi pasākumi piecās dažādās vietās Rēzeknes novadā un Viļānos:

  • Maltas pagastā 13. martā (Maltas Mūzikas skolas telpās pl.15:30- 17:00), iesaistot aktīvos iedzīvotājus arī no Pušas, Ozolaines, Ozolmuižas, Silmalas un Feimaņu pagastiem;
  • Gaigalavas pagastā 16. martā (Gaigalavas pagasta kultūras namā pl.14:30- 16:00), iesaistot aktīvos iedzīvotājus arī no Dricānu, Kantinieku, Nagļu, Rikavas, Sakstagala un Strūžānu pagastiem;
  • Vērēmu pagastā 30. martā (Vērēmu pagasta tautas namā pl.15:30 – 17:00), iesaistot aktīvos iedzīvotājus arī no Nautrēnu, Ilzeskalna, Bērzgales, Griškānu, Lendžu un Audriņu;
  • Lūznavas pagastā 25. martā (Lūznavas pagasta pārvaldes aktu zālē, pl.16:00 – 17:30), iesaistot aktīvos iedzīvotājus arī no Kaunatas, Mākoņkalna, Čornajas, Stoļerovas pagastiem;
  • Viļānos 20. martā (Viļānu vidusskolā, plkst.10:00 -11:30) iesaistot aktīvos iedzīvotājus arī no Viļānu, Dekšāru un Sokolku pagastiem.

Kopējais Rēzeknes un Viļānu novadu iedzīvotāju forums notiks 2015. gada 17.aprīlī plkst. 9:00 – 16:45, Rēzeknes novada pašvaldības ēkā, konferenču zālē, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē. Konstruktīvas un iniciatīvas bagātas vietējo iedzīvotāju, pašvaldību pārstāvju, nevalstisko organizāciju un citu interesentu līdzdarbības rezultāts būs nozīmīgs solis, lai tuvākajā nākotnē izveidotu kopienu fondu – neatkarīgu labdarības formu, kas darbosies Rēzeknes un Viļānu novados, piesaistot līdzekļus no vietējiem ziedotājiem un piešķirot tos vietējām nevalstiskām organizācijām vai sabiedrības grupām, lai īstenotu sabiedriska labuma mērķus, kas veicinātu vietējo attīstību un dzīves kvalitāti konkrētajā teritorijā.

Plašāka informācija par pasākumu norisi, zvanot pa tālruni 64607183 (Ineta Dzerkale).

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0