Feimaņu pagasta kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Vīmyns” izdejoja 5 gadu jubilejas koncertu „Lai aptur mirkli skaistāko”

Publicēts 22.12.2013

14. decembrī Feimaņu pagasta kultūras namā pulcējās dejotāji no Daugavpils, Rušonas, Valkas, Riebiņiem, Rīgas, Lubānas un Varakļāniem, lai kopā nosvinētu Feimaņu pagasta kultūras nama deju kolektīva „Vīmyns” 5 gadu jubileju. Koncerts tika atklāts ar video, kurā varēja vērot JDK „Vīmyns” fotogrāfiju mozaīku, savukārt vestibilā bija izvietoti diplomi un fotofilmiņas veidā izveidota bilžu kolāža. Koncerta laikā tika stāstīts par deju kolektīva pirmsākumiem un sasniegumiem. Katrs notikums kolektīva dzīvē tika salīdzināts ar kādu no krāsainiem ķieģeļiem, kurus uz skatuvi uznesa „Vīmyna” dejotāju pāri. Kā rezultātā dejotāji uzbūvēja sava kolektīva radošo sienu, kura noteikti vēl tiks papildināta ar jauniem sasniegumiem.

Kolektīva vadītājs jubilejas koncerta noslēgumā teica šādus vārdus: „Šodien mums ir lieli svētki, tomēr gribētos, lai šī svētku sajūta būtu ikvienā tikšanās reizē. Mīļie dejotāji, lūk tas svētku brīdis klāt, no kura mums vēl augstāk, tālāk jāaiziet”. Pēc teiktā par apzinīgu darbu „Vīmyns” ilggadējiem dejotājiem: Olitai Kuksai, Daigai Otikovai, Arnitai Tjarvei, Vijai Strukai, Ervīnam Vilcānam, Sandim Stuburam, Ellai Livdānei, Vitai Ameļko, Kārlim Tarandam, Andrim Rogovskim, Jurijam Sobinovam, Oskaram Otikovam tika pasniegti Latvijas Nacionālā kultūras centra Atzinības raksti, ko ir parakstījusi Latvijas nacionālā kultūras centra direktora pienākumu izpildītāja Mārīte Grebzde. Pārējiem dejotājiem: Evitai Labānei, Laurai Livdānei, Andrai Strukai, Ēvaldam Persam, Sergejam Gorinam Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne svinīgi pasniedza Rēzeknes novada pašvaldības pateicības rakstus par sasniegumiem tautas dejas tradīciju attīstībā. Atzinības raksti tika pasniegti arī kolektīva vadītājam Guntim Tjarvjam.

Kolektīvu 5 gadu jubilejā sumināja Feimaņu pagasta pārvaldes vadītāja Anita Verčinska, kultūras nama vadītāja Inga Tjarve, amatierteātris „Savējie”, eksotisko deju grupa „Fazira” un citi. Savukārt Feimaņu pagasta KN JDK „Vīmyns” pateicību izteica Feimaņu pagasta pārvaldes vadītājai Anitai Verčinskai, par vienreizēju atbalstu, kurš ir izjusts neskaitāmas reizes, Feimaņu kultūras nama vadītājai Ingrīdai Tjarvei, Rēzeknes novada priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei, Rēzeknes novada kultūras nodaļas vadītājai Inārai Pleikšnei, Rēzeknes novada kultūras metodiķei Inārai Grietiņai, Rēzeknes novada deju kolektīvu virsvadītājam Ilmāram Dreļam, Rēzeknes novada sabiedrisko attiecību speciālistei Madarai Ļaksai. Personīgu paldies kolektīva vadītājs Guntis Tjarvja teica Riebiņu vidusskolas direktorei Inetai Anspokai par atbalstu deju studijās Rīgā un vecākiem par sniegto palīdzību tajos brīžos, kad ir nepieciešams. Liels paldies tika teikts arī visiem, visiem pārējiem, kuri ir bijuši ar JDK „Vīmyns” un snieguši savu izpalīdzīgo roku!

Guntis Tjarvja,
JDK „Vīmyns” vadītājs

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0