Etnogrāfiskajam ansamblim „Rikava” – 60

Publicēts 18.07.2014
Rikavas etnogrāfiskais ansamblis

Etnogrāfiskajam ansamblim „Rikava” 60. jubilejas gads ir rosīgs un pasākumiem bagāts. Janvāris mūs iegrieza ķekatu virpulī Dricānu kultūras namā un aicināja Kaunatas folkloras kopas „Rāzna” kristībās. Savukārt februārī kopā ar Rikavas pamatskolas skolēniem izspēlējām, izdziedājām, izdancojām un izgaršojām Ziemas tradīcijas – no Mārtiņiem līdz Aizgavēnim. Martā starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2015″ Rēzeknes novada folkloras kolektīvu skatē ieguvām augstāko novērtējumu – I kategoriju. No žūrijas saņēmām uzslavu gan par ļoti interesantu, mākslinieciski spilgtu programmu, gan dažādu prasmju demonstrēšanu, gan par stilistiski pārdomātu uzvedumu ar gaumīgi pielietotu tautas teātra stilistiku, par dziedāšanu, tērpiem un pārdomātu etnogrāfisko priekšmetu izvēli.

Ar Rikavas pagasta pārvaldes atbalstu šogad 31. maijā īstenojām ieceri apmeklēt Likteņdārzu un ar savu ieguldījumu piedalīties tā veidošanā. 2018. gada 18. novembrī Latvija svinēs simtgadi. Likteņdārzs top kā visas tautas dāvana Latvijai. Ikviens ir aicināts piedalīties un dot savu ieguldījumu tās īstenošanā. Arī mēs ar savām domām, līdzdalības prieku un kopīgo ziedojumu tuvinājām šīs idejas piepildījumu – iestādījām ozolu ar piemiņas zīmi un veltījumu „Latviešu tautai”, tā simboliski kļūstot par daļu no Likteņdārza.

Jubilejas gada pasākumu virknē etnogrāfiskais ansamblis „Rikava” pievienojis dalību 31. maijā „Latgaliešu vakarā” Mālpilī. 15. jūnijā notikušajās Novadu dienās Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā pieskandinājām Latgales sētu. Ielīgošanas pasākumos ciemojāmies Strūžānu un Pilcenes veco ļaužu mītnē. Par tradīciju ir kļuvušas senās talkas mūsu novadnieces, dzejnieces Līvijas Liepdruvietes sētā – esam pļāvuši rudzus, plūkuši linus. Šogad bija pienākusi kārta siena talkai.

19. jūlijā kopā ar citiem radošajiem un darbīgajiem cilvēkiem pārstāvēsim Rikavas pagastu Rēzeknes novada dienu noslēguma pasākumā.

Un tad – svarīgs un nozīmīgs notikums – kolektīva 60 gadu jubilejas pasākums, kur aicināts piedalīties ikviens.

Tautas gara mantojums kā stiprs un drošs tilts starp tālo 1954.gadu un šodienu mums ir palīdzējis izturēt, iedvesmot un dot spēkus šajā sarežģītajā un notikumiem bagātajā laika posmā. 60 gadu garumā tautas dziesma mums ir bijusi ne tikai vaļasprieks, bet arī dzīves stils, viena no lielākajām vērtībām un veids, kā apliecināt savu latvietību, latgaliskumu, kā izrādīt cieņu un mīlestību pret savu dzimto pusi, valodu, novadu, valsti.

Atmiņas un sapņi satiksies 26. jūlijā Rikavā.

Plkst.13.30 – gājiens no Rikavas KN uz Rikavas skolas parku, kur norisināsies draugu sadziedāšanās „Sīna tolkā”.
Plkst. 16.00 – Rikavas KN jubilejas svinības „Lielais lakats”.

Savu ciemiņu pulkā ļoti priecāsimies redzēt cilvēkus, kuru sirdīs etnogrāfiskajam ansamblim „Rikava” ir īpaša vieta – bijušos kolektīva dalībniekus.

Gaidīsim ciemos, lai dalītos dziesmu priekā!

Etnogrāfiskā ansambļa „Rikava” vārdā –
vadītāja Aija Dundure

 

1954. gadsLatgales Kultūras nedēļa Rīgā – 1958.gadsFilmas par Latgales folkloras kolektīviem uzņemšanas laikā 1987.gads Kolektīva  45 gadu jubilejāBaltica 2015 skate Dricānos 2014.gads

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0