ESF atbalsta ieguldījumu sabiedriskā apspriešanā izvērtēšanas nolūkos

Publicēts 17.12.2019

Eiropas Komisija ir uzsākusi sabiedrisko apspriešanu par trīs Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalsta jomās sniegtā atbalsta izvērtēšanu, lai apkopotu no 2014. līdz 2018. gadam sasniegtos pasākumu rezultātus, ļaujot secināt, kā, kam un kad ESF atbalsts izrādījies visefektīvākais, kā arī, ņemot vērā sasniegto, gatavotos ESF+ programmu sagatavošanai laikposmam no 2021. gada. Sabiedriskajā apspriešanā tiek aicināts iesaistīties ikviens – gan iedzīvotāji, kas saņēmuši ESF atbalstu, gan institūcijas, kas bijušas iesaistītas atbalsta sniegšanā.

Sabiedriskās apspriešanas anketas pieejamas tiešsaistē:

• par ESF atbalstu nodarbinātībai un darbaspēka mobilitātei – https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876443/public-consultation_lv, tiešsaistes aptauja pieejama līdz 2020. gada 6. janvārim;

• par ESF atbalstu sociālajai iekļaušanai – https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6547571/public-consultation_lv, tiešsaistes aptauja pieejama līdz 2019. gada 19. decembrim;

• par ESF atbalstu izglītībai un apmācībām – https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6620755/public-consultation_lv, tiešsaistes aptauja pieejama līdz 2020. gada 24. februārim.

Lai aizpildītu sabiedriskās apspriešanas anketu, nepieciešama sākotnēja reģistrēšanās (aptaujas dalībnieki pirms anketas aizpildīšanas tiks automātiski novirzīti uz reģistrēšanās vietni) tā nodrošinot aizpildīto anketu drošību. Anketu iespējams aizpildīt gan atklāti, gan anonīmi.

Plašāka formācija par ESF atbalstu pieejama vietnē https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=lv un www.esfondi.lv.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0