“Es rakstīju tos rakstiņus, ko saulīte rakstījusi…”

Publicēts 17.12.2014

Ar šādām tautasdziesmas rindām aizsākās izstāde un tematisks pasākums Maltas pagasta bibliotēkā. Tajā piedāvājām apskatīt un iepazīt daudzveidīgās latviešu tautas etnogrāfiskās jostas. Reizē skaists un dekoratīvs priekšmets, tās ir gan senais apģērba piederums, gan latviešu tautas identitātes atribūts. Jostu aušanas tradīcijas joprojām ir dzīvas. Vēl joprojām ir vecākās paaudzes amata pratēji, kuri labprāt dalās pieredzē un iemaņās. Interesi par etnogrāfiju izrāda un zināšanas papildina arī bērni un jaunieši.

Šajā pasākumā Maltas vidusskolas 6.b klases skolēni un viņu skolotāja varēja iepazīt ne tikai eksponētās jostas izstādē, literatūru par etnogrāfiju, latvju rakstiem un tautu tērpiem., bet arī iepazīties ar jostu audēju, mūsu pagasta Goda pilsoni, skolotāju, kultūras darbinieci, folkloristi Annu Babri. Viņa dalījās pieredzē par šī amata apgūšanu un radošajā darbnīcā demonstrēja, kā no diegu pavedieniem ar aušanas rāmīša palīdzību top jostiņa. Pasākuma dalībnieki arī paši varēja iemēģināt roku praktiskajā nodarbē. Sākumā tikai meitenes nedroši sēdās pie austuves, tad arī zēniem tas likās interesanti. Šķiet, Diānai, Veronikai, Karīnai, gluži labi padevās. Bet vislielākais prieks bija par Maksimu, kurš izrādījās labs amata pratējs. Izrādās, ka tā nav tikai meiteņu nodarbe! Arī mēs, bibliotekāres, iemēģinājām roku aušanā. Etnogrāfijas priekšmeti, to izgatavošana patīk un ir interesanta visiem.

Pateicamies cienījamajai Annai Babrei par atsaucību un piedalīšanos pasākumā. Maltas vidusskolas 6.b klases skolēniem un skolotājai Ingai Lubānei par izrādīto interesi, bibliotēkas apmeklējumu un piedalīšanos pasākumā. Paldies bibliotēkas lasītājiem par piedalīšanos izstādē un iesniegtajiem eksponātiem.

 

Elvīra Pinka
Maltas pagasta bibliotekāre

 

Foto: Antoņina Krūza

Jostu audēja, Maltas Goda pilsone Anna BabreSkolēni uzmanīgi klausījās stāstījumuAnna Babre demonstrē jostu aušanas mākslu.Arī skolēni labrāt iemēģināja roku

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0