Eiropas Komisija iedibina jaunu shēmu, kas ļaus Eiropas māksliniekiem strādāt ārzemēs

Publicēts 11.11.2019

Komisija ir sekmīgi izmēģinājusi jaunu shēmu mākslinieku un kultūras jomas profesionāļu mobilitātes veicināšanai. ES programmas “Radošā Eiropa” finansētā pilotshēma “i-Portunus” ir konkrēts 2018. gadā pieņemtās Jaunās Eiropas darba kārtības kultūrai rezultāts. Ar 1 miljonu eiro budžetu 2019. gadā “i-Portunus” ietvaros 343 izpildītājmākslas vai vizuālās mākslas pārstāvjiem un kultūras darbiniekiem no 36 valstīm paredzēts finansēt 15 līdz 85 dienu ilgu uzturēšanos citā valstī, lai strādātu.

Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta komisārs Tibors Navračičs sacīja: “Es lepojos ar to, ka esam uzsākuši šo pirmo ES finansēto shēmu, kas palīdzēs māksliniekiem un kultūras jomas profesionāļiem iegūt pieredzi ārvalstīs un veidot jaunas partnerības ar citiem radošo jomu pārstāvjiem pāri robežām. Tā palīdzēs būtiski paātrināt inovācijas un veicināt konkurētspēju Eiropas kultūras un radošajās nozarēs, kuras ir svarīgas mūsu ekonomikai un sabiedrībai.”

Lai kvalificētos i-Portunus atbalsta saņemšanai, pieteikumu iesniedzējiem bija jānorāda konkrēts un precīzi definēts mērķis, piemēram, starptautiskās sadarbības attīstīšana, uzturēšanās valstī, kurā tiks veidots mākslas darbs, vai iesaistīšanās profesionālajā pilnveidē galamērķa valstī. Laikposmā no 2019. gada aprīļa līdz septembrim mākslinieki un kultūras jomas profesionāļi iesniedza vairāk nekā 3200 pieteikumu atbalsta saņemšanai.

Atsauksmes no shēmas dalībniekiem un kultūras nozares pārstāvjiem bija ļoti pozitīvas. “i-Portunus” visvairāk raisīja interesi starp jauniem un topošiem māksliniekiem. Briselē 15. un 16. oktobrī notika konference, kurā pulcējās daži no māksliniekiem, kas piedalījās shēmā, un galvenās ieinteresētās personas no tādām nozarēm kā mūzika, teātris, deja, festivāli un literatūra, kā arī nacionālo un starptautisko kultūras institūtu, piemēram, Eiropas Kultūras fonda, pārstāvji, lai apspriestu, kā šo shēmu uzlabot. Diskusijas noslēgsies ar ieteikumiem, ko projekta beigās ieinteresētās personas iesniegs Komisijai.

Turpmākie pasākumi

2020. gadā Komisija divos līdzīgos izmēģinājumos ieguldīs vēl 1,5 miljonus eiro. Pēc tam, balstoties uz visu pilotshēmu rezultātiem un ieteikumiem, tiks definēta pastāvīgā darbība, kura tiks ierosināta programmas “Radošā Eiropa” nākamajam, 2021.—2027. gada, laikposmam.

Vairāk informācijas lasiet ŠEIT.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0