Ēdināšanas atbalsts Rēzeknes novadā turpinās uz attālināto mācību laiku 5.-12. klasēs

Publicēts 14.01.2021

Pamatojoties uz Ministru kabineta lēmumu, ka no 2021. gada 4. janvāra izglītības iestādēs vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas apguve 5.–12. klasēs turpinās attālināti, savukārt no 2021. gada 11. janvāra pamatizglītības programmas apguve 5.-6. klasēs turpinās attālināti.

Rēzeknes novada domes sēdē 3. decembrī tika pieņemti lēmuma grozījumi, ka visi Rēzeknes novada skolu izglītojamie, kuri mācās attālināti, jānodrošina ar pārtikas pakām.

Pārtikas pakas par periodu no 4. janvāra līdz 22. janvārim (15 attālinātās mācību dienas) visiem Rēzeknes novada 7.-12. klašu skolēniem un par periodu no 11. janvāra līdz 22. janvārim (10 attālinātās mācību dienas) visiem Rēzeknes novada 5.-6. klašu skolēniem plānots izsniegt, sākot ar 2021. gada 18. janvāri.

1.-4. klašu skolēniem ziemas brīvdienas tiek pagarinātas līdz 22. janvārim.

Reizē ar pārtikas pakām 5.-9. klašu skolēni saņems arī pienu un augļus produktu izdales programmas “Piens un augļi skolai” ietvaros par janvāra mēnesi.

Piegādes procesu organizē saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Guntars Skudra,
Rēzeknes novada pašvaldības
Izglītības pārvaldes vadītājs

T .646 07201
T.+37129495624
e-pasts: Guntars.Skudra@saskarsme.lv

izglitiba@saskarsme.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0