Publicēts 23.09.2015
“Jaunietis – Jaunietim II” Latgalē
Aicinām Latgales jauniešus piedalīties apmācībās par vienaudžu izglītību*. Apmācības notiks 2015. gada 16. - 18. oktobrī, Latgales reģionā, viesu namā "Rāznas Līcis" (www.raznaslicis.lv, Rēzeknes novadā).
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.09.2015
KO VĒLĒTĀJI SAGAIDA NO EIROPAS PARLAMENTA?
Lai noskaidrotu vēlētāju gaidas no Eiropas Parlamenta, izprastu iemeslus, kāpēc elektorāts iet pie vēlēšanu urnām un – tieši pretēji – to nedara, 2015. gada jūlijā un augustā EP Informācijas birojs īstenoja kvalitatīvo pētījumu, intervējot gan vietējos, gan ārvalstīs rezidējošos vēlētājus (kopā 111 respondentus). Sarunas notika pašvaldībās, kur EP vēlēšanās 2014. gadā bija zemākā un arī salīdzinoši augstākā aktivitāte. Intervijās piedalījās pašvaldību un NVO pārstāvji, kultūras darbinieki, sportisti, uzņēmēji, pensionāri, jaunieši un citi.
 Lasīt vairāk
Plakats Publicēts 22.09.2015
Konkurss jauniešiem par līdzdalību un sociālo kapitālu
Biedrība “Sociālais inovācijas centrs” (SIC) sadarbībā ar Latvijas Jaunatnes padomi (LJP) aicina jauniešus piedalīties konkursā “Jauniešu pilsoniskā līdzdalība un sociālais kapitāls”. Konkursa uzdevums ir sagatavot video vai rakstu, kas atspoguļotu jauniešu līdzdalības iespējas un sociālā kapitāla piemērus – jauniešu savstarpējās sadarbības iespējas, situācijas no savas pieredzes, kas ataino savstarpējās sadarbības, uzticēšanās un kopā darīšanas nozīmi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.09.2015
Zināmi Latgales NVO projektu programmas rezultāti
Biedrības "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" koordinators Oskars Zuģickis informē, ka ir noslēgusies Latgales NVO projektu programmas 2015 projektu izvērtēšana un noris līgumu slēgšana ar divdesmit biedrībām, kas savu ideju realizācijai saņems 24 000 EUR.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.09.2015
Ekspertu diskusija “Migrācijas izaicinājumi Latvijai un Eiropai”
Diskusija notiks ššī gada 29. septembrī no plkst.16.00 līdz 18.00 Aspazijas bulvārī 28, Eiropas Savienības mājas Kamīnzālē 2.stāvā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.09.2015
EP komiteja mudina stingrāk aizsargāt tradicionālās prasmes
Ģeogrāfiskās izcelsmes aizsardzība vajadzīga arī reģionālas un vietējas nozīmes nelauksaimnieciskām precēm un amatnieku produktiem, kuru izgatavošanas pamatā ir tradicionālas zināšanas un metodes. Tas ļautu vairāk aizsargāt vietējo kultūras mantojumu, kā arī veicinātu izaugsmi, pieņemtajā rezolūcijā norāda EP Juridisko lietu komitejas deputāti. EP deputāti mudina Komisiju cik vien drīz iespējams ierosināt Eiropas instrumentu nelauksaimniecisku produktu ģeogrāfisko norāžu aizsardzībai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.09.2015
Rudenī deviņās Latvijas pilsētās notiks forumi “Atbalsts uzņēmējiem”
Šā gada rudenī Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Attīstības finanšu institūcija Altum un Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru deviņās Latvijas pilsētās organizēs forumus “Atbalsts uzņēmējiem”, sniedzot komersantiem visaptverošu informāciju par šobrīd pieejamo un tuvākajā laikā plānoto atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un paplašināšanai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.09.2015
Informatīvais seminārs par starptautiska finansējuma piesaistes iespējām labklājības nozares projektiem
Labklājība ministrija aicina labklājības nozares pārstāvjus piedalīties informatīvā seminārā par starptautiska finansējuma piesaistes iespējām labklājības nozares projektiem. Seminārs notiks 28.septembrī Labklājības ministrijas 6.st. zālē no 9:30 līdz 15:30.
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.09.2015
Sadarbības piedāvājumi ES programmā „Eiropa pilsoņiem”
Lai arī 1.marts (tuvākais projektu iesniegšanas termiņš ES programmā „Eiropa pilsoņiem”) vēl ir aiz kalniem, tomēr veiksmīga un stabila projekta sagatavošanai nepieciešams jau laicīgi meklēt potenciālos sadarbības partnerus. Jau šobrīd ir vairāki sadarbības piedāvājumi programmas ietvaros dažādos apakšpasākumos no dažādām Eiropas valstīm, kuras labprāt sadarbotos projektu iesniegšanā uz tuvākajiem projektu iesniegšanas termiņiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.09.2015

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā (EPIB) aicina vidusskolēnus un viņu skolotājus piedalīties projektā "Nost ar plāno!" un rast efektīvāko risinājumu plāno plastmasas maisiņu patēriņa ierobežošanai.
 Lasīt vairāk