tiskadi8 Publicēts 21.10.2019
Tiskādu vidusskolas skolēnu mācību vizīte
17. oktobrī Tiskādu vidusskolas 1.-6.klases skolēni devās mācību vizītē uz Izglītojošo un interaktīvo centru “Dzelzceļš un Tvaiks”
 Lasīt vairāk
tiskadi_erasmus4 Publicēts 21.10.2019
Tiskādu skolas pārstāvji piedalās ERASMUS+ projekta aktivitātēs Rumānijā
No 7.oktobra līdz 13.oktobrim Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerības projekta Nr. 2018-1RO01-KA229-049091_2 "ZWISCHEN DEN KULTUREN ietvaros notika trešā sadarbības partneru tikšanās Rumānijā. Tikšanās piedalījās visas projekta partnervalstis – Turcija, Latvija un Rumānija. No Tiskādu vidusskolas braucienā uz Rumāniju piedalījās četri Tiskādu vidusskolas skolēni – Irina Krasutina, Jeļena Krasutina, Arina Boldova, Nadežda Verjovkina un divi skolotāji – Olga Miseviča un Jeļena Bažanova.
 Lasīt vairāk
72422986_1409060605925790_6125331724462194688_n Publicēts 18.10.2019
Profesiju diena Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolā
Karjeras nedēļas ietvaros 15. oktobrī L. Rancānes Makašānu amatu vidusskolā norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums “Profesiju diena”, kurā viesojās Nodarbinātības Valsts aģentūras speciālisti un dažādu nozaru profesiju pārstāvji, lai iepazīstinātu un radītu interesi skolēnos par nākotnes perspektīvām un profesiju dažādību.
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.10.2019
Pieredzes apmaiņas brauciens – iedvesma jauniem darbiem un aktivitātēm
Rēzeknes Centrālās bibliotēkas un tās filiāļu darbinieki 15. oktobrī devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Jēkabpils, Līvānu, Turku pagasta un Daugavpils (LCB) bibliotēkām. Brauciena mērķis – iepazīties ar kolēģu darbu, apmainīties ar pieredzi, iedvesmoties jauniem darbiem un aktivitātēm. Brauciena laikā bibliotekāri varēja smelties ne tikai jaunas idejas savam ikdienas darbam bibliotēkās, bet arī uzzināt par kolēģu darbu, kas saistīts ar informācijas aprites nodrošināšanu par Eiropas Savienības jautājumiem, dalību dažādos ES projektos, bibliotēku sadarbību ar EDIC (Europe Direct informācijas centrs).
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.10.2019
CFLA aicina uz rudens semināru ciklu “Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā”
30. oktobrī ar semināru Rīgā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) sāks rudens semināru ciklu par labo praksi Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta izmantošanā. Novembrī bezmaksas semināri notiks arī visos reģionos.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.10.2019
Praktiskais seminārs par emocionālo inteliģenci
5. oktobrī Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā pulcējās Rēzeknes pilsētas un novada bibliotekāri uz Izglītības un attīstības centra “EGO” organizēto praktisko semināru “Emocionālā inteliģence- efektīvas komunikācijas pamats daudzveidīgā sabiedrībā starpvalstu migrācijas/integrācijas procesu ietekmē”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.10.2019
Aicinām pieteikt brīvprātīgā darba veicējus un organizētājus godināšanai “Gada brīvprātīgais 2019”
5.decembrī visā pasaulē tiks atzīmēta Starptautiskā brīvprātīgo diena. Nodarbinātības valsts aģentūra aicina Latvijas iedzīvotājus un organizācijas pieteikt pretendentus godināšanai “Gada brīvprātīgais 2019”, kas 30. novembrī norisināsies Rīgā. Pieteikt var brīvprātīgā darba veicējus un organizētājus, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu sabiedrības labā laika posmā no 2018.gada 1.novembra līdz 2019.gada 31.oktobrim, kā arī brīvprātīgajiem draudzīgākās pašvaldības.
 Lasīt vairāk
berni Publicēts 04.10.2019
Seminārs par starptautisko sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā Latvijā un Eiropā
16. oktobrī no plkst. 13:00 līdz 15:00 Rēzeknes novada domes telpās (Atbrīvošanas alejā 95 A, Rēzeknē) notiks seminārs bāriņtiesu, sociālo dienestu darbiniekiem un juristiem par starptautisko sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā Latvijā un Eiropā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 02.10.2019
RTA un Rēzeknes iestāžu speciālisti piedalās starpkultūru izglītības programmā
Augusta izskaņā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā tika uzsāktas apmācības integrācijas jomā iesaistītajiem speciālistiem programmā „Atbalsts publiskā un privātā sektora pakalpojumu sniedzējiem darbā ar trešo valstu pilsoņiem un personām, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība”.
 Lasīt vairāk
1z3 (794 x 1123) Publicēts 02.10.2019
Latgales iedzīvotājus aicina piedalīties diskusijās par saliedētu sabiedrību
Latgales iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties Latvijas politikas veidošanā, kopā ar Kultūras ministriju izstrādājot Saliedētas sabiedrības pamatnostādnes. Piedaloties Latgales reģiona diskusijās, Tu vari paust savu viedokli un rosināt savus priekšlikumus problēmu risināšanai. Pamatnostādnes noteiks, kādi sabiedriskie procesi tiks veidoti Latvijā pēc 2021. gada.
 Lasīt vairāk