Dricānu pagastu apvienība un tās struktūrvienības ārkārtas situācijā strādās attālināti!

Publicēts 17.03.2020

Informējam, ka, valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ, no 13.03.2020. līdz 14.04.2020. Dricānu pagastu apvienība un tās struktūrvienības (Gaigalavas, Dricānu, Kantinieku, Nagļu, Ozolmuižas, Sakstagala, Stružānu, Rikavas pagastu pārvalde) iedzīvotāju iesniegumus un citus dokumentus pieņems TIKAI ELEKTRONISKĀ VEIDĀ.

Dzīvesvietas deklarēšanai izmantojiet elektroniskās deklarēšanās iespējas portālā www.latvija.lv

Lūdzam, pēc iespējas visus maksājumus veikt izmantojot internetbanku.

Gaigalavas pagasta pārvalde

e-pasta adrese info@gaigalava.lv, tālrunis uzziņām: 64644537.

Dzīvesvietas deklarēšanai izmantojiet elektroniskās deklarēšanās iespējas portālā www.latvija.lv
Sociālā dienesta klientiem pirms apmeklējuma jāsazinās ar sociālo darbinieku pa tālr. 26119105 un sociālo darbinieku ģimenēm un bērniem 20243232

Zemes lietu jautājumos sazinieties ar zemes lietu speciālistu pa tālr. 26678123 vai e-pastu janis.zelcs@rezeknesnovads.lv

Rēķinus lūdzam apmaksāt, izmantojot internetbanku. Kasieres tālrunis uzziņām: 64644537

Dricānu bāriņtiesas locekles Iritas Viļumas tālrunis saziņai:27874602, sekretāres Lāsmas Laizānes tālrunis:64640644

SAC “Strūžānu skola” darbu organizē attālināti, telefons saziņai 64644435

Ārkārtas situācijas laikā apmeklētājiem ir slēgtas sekojošas struktūrvienības: Gaigalavas bibliotēka, Vecstrūžānu bibliotēka, Gaigalavas kultūras nams un Jauniešu centrs “ENJOY”, trenažieru zāle, ŪTAC “BĀKA”.

Dricānu pagasta pārvalde

e-pasta adrese: dricani@rezeknesnovads.lv .lv, tālrunis uzziņām: 64644069.

Dzīvesvietas deklarēšanai izmantojiet elektroniskās deklarēšanās iespējas portālā www.latvija.lv

Sociālā dienesta klientiem pirms apmeklējuma jāsazinās ar sociālajiem darbiniekiem pa tālr. 22011671

Zemes lietu jautājumos sazinieties ar zemes lietu speciālistu pa tālr. 64644069, 27876886 vai e-pastu: normunds.mozgis@rezeknesnovads.lv

Rēķinus lūdzam apmaksāt, izmantojot internetbanku. Grāmatvedības tālrunis uzziņām: 27881227.

NĪN maksājumus var veikt veikalu tīkla “Maxima” kasēs. (līdzi ņemts NĪN paziņojumu).

Dricānu bāriņtiesas priekšsēdētāja Ilona Delvere, tālrunis saziņai 20228847, bāriņtiesas locekls Irita Viļuma, tālrunis saziņai: 27874602.

Ārkārtas situācijas laikā Dricānu bibliotēka, Dricānu kultūras nams, Dricānu jauniešu centrs apmeklētājiem ir slēgti!

Kantinieku pagasta pārvalde

e-pasta adrese info@kantinieki.lv, tālrunis uzziņām: 64640550; 29441459

Dzīvesvietas deklarēšanai izmantojiet elektroniskās deklarēšanās iespējas portālā www.latvija.lv

Sociālā dienesta klientiem pirms apmeklējuma jāsazinās ar sociālo darbinieku pa tālr. 26414342 un sociālo darbinieku ģimenēm un bērniem 26414342

Zemes lietu jautājumos sazinieties ar zemes lietu speciālistu pa tālr. 28305701 vai e-pastu: andris.laizans@rezeknesnovads.lv

Rēķinus lūdzam apmaksāt, izmantojot internetbanku.

NĪN maksājumus var veikt veikalu tīkla “Maxima” kasēs. (līdzi ņemts NĪN paziņojumu).

Kasieres tālrunis uzziņām: 29442459

Dricānu bāriņtiesas locekles Dainas Igaunes tālrunis saziņai: 20246111

Ārkārtas situācijas laikā Kantinieku bibliotēka, Sporta un atpūtas centrs apmeklētājiem ir slēgti!

Nagļu pagasta pārvalde

e-pasta adrese : info@nagli.lv , tālrunis uzziņām: 64644360

Dzīvesvietas deklarēšanai izmantojiet elektroniskās deklarēšanās iespējas portālā www.latvija.lv

Sociālā dienesta klientiem pirms apmeklējuma jāsazinās ar sociālo darbinieku pa tālr. 26119105.

Zemes lietu jautājumos sazinieties ar zemes lietu speciālistu pa tālr. 26678123 vai e-pastu: janis.zelcs@rezeknesnovads.lv

Rēķinus lūdzam apmaksāt, izmantojot internetbanku.

NĪN maksājumus var veikt veikalu tīkla “Maxima” kasēs. (līdzi ņemt NĪN paziņojumu).

Kasieres tālrunis uzziņām: 26102759

Dricānu bāriņtiesas locekles Ivetas Rebles tālrunis saziņai: 28604669

Ārkārtas situācijas laikā Nagļu ciema bibliotēka, Nagļu Tautas nams apmeklētājiem ir slēgti!

Pirms Nagļu pagasta pārvaldes apmeklējuma sazināties ar lietvedi pa tālruni 64644360.

Ozolmuižas pagasta pārvalde

e-pasta adrese info@ozolmuiza.lv , tālrunis uzziņām: 64640224, 26197458

Dzīvesvietas deklarēšanai izmantojiet elektroniskās deklarēšanās iespējas portālā www.latvija.lv

Sociālā dienesta klientiem pirms apmeklējuma jāsazinās ar sociālo darbinieku pa tālr. 257772281 un sociālo darbinieku ģimenēm un bērniem 28322181

Zemes lietu jautājumos sazinieties ar zemes lietu speciālistu pa tālr. 64640224, mob.22020146 vai e-pastu jana.jakuskina@rezeknesnovads.lv

Rēķinus lūdzam apmaksāt, izmantojot internetbanku.

NĪN maksājumus var veikt veikalu tīkla “Maxima” kasēs. (līdzi ņemts NĪN paziņojumu).

Kasieres tālrunis uzziņām: 64640224

Dricānu bāriņtiesas locekles Valentīnas Platonovas tālrunis saziņai: 25779960

Ārkārtas situācijas laikā Ozolmuižas bibliotēka, Ozolmuižas kultūras nams un Bērnu un jauniešu centrs apmeklētājiem ir slēgti!

Sakstagala pagasta pārvalde

e-pasta adrese info@sakstagals.lv, tālrunis uzziņām: 64640550

Dzīvesvietas deklarēšanai izmantojiet elektroniskās deklarēšanās iespējas portālā www.latvija.lv

Sociālā dienesta klientiem pirms apmeklējuma jāsazinās ar sociālo darbinieku pa tālr. 26414342 un sociālo darbinieku ģimenēm un bērniem 26414342

Zemes lietu jautājumos sazinieties ar zemes lietu speciālistu pa tālr. 28305701 vai e-pastu: andris.laizans@rezeknesnovads.lv

Rēķinus lūdzam apmaksāt, izmantojot internetbanku.

NĪN maksājumus var veikt veikalu tīkla “Maxima” kasēs. (līdzi ņemts NĪN paziņojumu).

Kasieres tālrunis uzziņām: 64640551

Dricānu bāriņtiesas locekles Dainas Igaunes tālrunis saziņai: 20246111

Ārkārtas situācijas laikā Sakstagala pagasta bibliotēka, Ārējās apkalpošanas punkts Uļjanovā, Sabiedrisko aktivitāšu centrs, F.Trasuna muzejs “Kolnasāta” apmeklētājiem ir slēgti!
Stružānu pagasta pārvalde

e-pasta adrese info@struzani.lv , tālrunis uzziņām: 64667552, 26261278

Dzīvesvietas deklarēšanai izmantojiet elektroniskās deklarēšanās iespējas portālā www.latvija.lv

Sociālā dienesta klientiem pirms apmeklējuma jāsazinās ar sociālo darbinieku pa tālr. 22011671 un sociālo darbinieku ģimenēm un bērniem 20024335

Zemes lietu jautājumos sazinieties ar zemes lietu speciālistu pa tālr. 27876886 vai e-pastu: normunds.mozgis@rezeknesnovads.lv

Rēķinus lūdzam apmaksāt, izmantojot internetbanku.

NĪN maksājumus var veikt veikalu tīkla “Maxima” kasēs. (līdzi ņemts NĪN paziņojumu).

Kasieres tālrunis uzziņām: 22018676

Dricānu bāriņtiesas locekles Iritas Viļumas tālrunis saziņai: 27874602

Ārkārtas situācijas laikā Strūžānu bibliotēka, Strūžānu kultūras nams apmeklētājiem ir slēgti!

Rikavas pagasta pārvalde

e-pasta adrese info@rikava.lv , tālrunis uzziņām: 64607080,64607081

Dzīvesvietas deklarēšanai izmantojiet elektroniskās deklarēšanās iespējas portālā www.latvija.lv

Sociālā dienesta klientiem pirms apmeklējuma jāsazinās ar sociālo darbinieku pa tālr. 64607083 un sociālo darbinieku ģimenēm un bērniem 20243232

Zemes lietu jautājumos sazinieties ar zemes lietu speciālistu pa tālr. 26678123 vai e-pastu: janis.zelcs@rezeknesnovads.lv.

Rēķinus lūdzam apmaksāt, izmantojot internetbanku.

NĪN maksājumus var veikt veikalu tīkla “Maxima” kasēs. (līdzi ņemts NĪN paziņojumu).

Kasieres tālrunis uzziņām: 64607082

Dricānu bāriņtiesas locekles Iritas Viļumas tālrunis saziņai: 27874602

Ārkārtas situācijas laikā Rikavas bibliotēka, Rikavas kultūras nams apmeklētājiem ir slēgti!

Dricānu pagastu apvienības vadītājs Andrejs Tārauds
dricanuapvieniba@rezeknesnovads.lv
Tālr. 64607080, m.t. 29388271

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0