Dricānos izveidota Iepakošanas darbnīca

Publicēts 06.04.2020

Nodibinājums “Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” (LEARN) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros, īstenoja projektu “Iepakošanas darbnīcas izveide”, kas atbalstīts biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā LEADER projektu konkursā.

Projekta mērķis ir izveidot izglītojošu vidi, kurā radīti priekšnosacījumi tam, lai veicinātu sabiedrības zināšanas un praktisku izpratni par preču iepakošanas veidiem, izmantojamiem materiāliem, to kaitīgumu/nekaitīgumu cilvēka veselībai, ekoloģisko aspektu, kā arī iepakojuma un tā dizaina lomu komunikācijā starp produkta ražotāju un patērētāju.

Projekta ietvaros tika iegādātas dažādas iepakošanas iekārtas un atbilstošas datortehnikas vienības, kas būs pieejamas esošajiem un topošajiem vietējiem uzņēmējiem, tai skaitā arī skolēnu mācību uzņēmumiem, lai bez maksas testētu savu produktu iepakošanas un noformēšanas variantus, saprastu, kurš no pakošanas veidiem un materiāliem būtu visatbilstošākais konkrētai precei un rezultātā pieņemtu zināšanās balstītus lēmumus savas uzņēmējdarbības pilnveidošanai.

Projektā tika paredzēts iegādāties un uzstādīt sekojošas iekārtas:

Deviņas iepakošanas iekārtas: termosarukuma iekārta – izmantojama gan pārtikas, gan nepārtikas preču iepakošanai; 2 principiāli atšķirīgas vakuuma iepakošanas iekārtas (viena bez un otra ar gāzes pieslēgumu, kas ļauj pagarināt produkta dzīvildzi); 2 dažādi maisiņu aizkausētāji, lai būtu iespējams nodrošināt ne tikai plēves materiāla aizkausēšanu, bet arī folijas materiālu aizkausēšanu, kad ir svarīgi iepakotajam produktam nodrošināt atbilstošāku mikroklimatu iesaiņojumā (piemēram, lai nepiekļūst gaisma un tiek saglabāts atbilstošs mitruma režīms); maisiņu aizdares iekārta un plēves dispansers – salīdzinoši lēts un pieejams iesaiņošanas veids; marķētājs – jebkuras iesaiņotas preces noformēšanai atbilstoši likumdošanas prasībām; svari – iepakotās preces svara noteikšanai.

Divas datortehnikas vienības – portatīvais dators un daudzfunkcionāls krāsainais printeris, lai ir nodrošināta iespēja etiķešu noformēšanai un printēšanai, kā arī, protams, informācijas gūšanai no interneta vides.

Projekta kopējās izmaksas ir 7000,00 EUR. Atbalsta intensitāte ir 90%, līdz ar to publiskais finansējums ir 6300,00 EUR, Nodibinājuma “Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” budžeta līdzfinansējums – 700,00 EUR.

Sagatavoja: Sanita Zunda
Rēzeknes novada pašvaldības izglītības uzņēmējdarbības komercdarbības  speciāliste

logo

23

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0