Dricānieši piemin komponistu Ontonu Matvejānu

Publicēts 29.05.2014
Dricānu Romas katoļu baznīcā

„Maja vokorā atnuoc pi krysta…” – ar šiem Ontona Matvejāna dziesmas vārdiem Dricānu garīgo dziesmu ansamblis „Almus” aicināja dziedošos draugu kolektīvus, komponista radus, līdzgaitniekus un vietējos dricāniešus uz komponista piemiņas pasākumu. Maija mēnesis nav ne O. Matvejāna dzimšanas, ne aiziešanas laiks, bet pirms sešiem gadiem nejauši izraudzīts laiks ( varbūt ar Dieva ziņu?), kad ar dziesmām un lūgšanām godinām viņa piemiņu.
25.maija rītā visi pulcējās Dricānu kapsētā, aizlūdza un nolika ziedus uz O. Matvejāna kapa kopiņas. Sekoja Svētā Mise Dricānu Romas katoļu baznīcā, ko celebrēja mūsu draudzes prāvests Māris Laureckis, bet pēc Mises – koncerts. Šogad piemiņas pasākumā piedalījās dziedātāji no Styglovas draudzes – Mērdzenes sieviešu koris „Austra”, diriģente Ināra Dovgiallo, Bēržu draudzes garīgo dziesmu ansamblis „Sonāte”, vadītāja Aija Ikstena, Gaigalavas folkloras kolektīvs „Gaigalas” un Dricānu garīgo dziesmu ansamblis „Almus”, vadītājs Jānis Trūps. Pasākumā īpaši tika atzīmēta O. Matvejāna un nesen mūžībā aizgājušās dzejnieces Emīlijas Kalvānes sadarbība. Pati dzejniece kādreiz atzina, ka viņas dzejoļi izgāja tautā, pateicoties Matvejāna mūzikai. Ināra Dovgiallo ar pateicību atcerējās Atmodas laikus, kad komponista izdotā pirmā garīgo dziesmu grāmata „Kai bolta sudobra dzejteņa” bija ceļvedis un dziesmu materiāla avots visiem Latgales baznīcu ērģelniekiem. Anna Matvejāne, pateikdamās par emocionāli piepildīto, garīgi bagāto un sirsnīgo pasākumu, ar gandarījumu atzīmēja, ka O. Matvejāna dziesmu mantojums Dricānos nu ir nodots jaunās, drošās rokās – jau gadu Dricānu baznīcā muzicē jauns ērģelnieks Jānis Trūps. Katru svētdienu ērģelnieks un ansamblis „Almus” ar dziesmām un garīgiem dziedājumiem kuplina Sv. Misi.

Ināra Orlova
pasākuma organizatore

Dricānu Romas katoļu baznīcā IMG_3407IMG_3410Dricānu Romas katoļu baznīca

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0