Darbīgā un talantīgā Onužānu ģimene Zīmeļovkas ciemā

Publicēts 03.07.2014
Onužānu ģimene

Braucot uz Kantinieku pagasta Zīmeļovkas ciemu, paveras ziedoši lauku plašumi un zaļojošas meža audzes, līdz ceļa norāde informē, ka tuvumā ir zemnieku saimniecība „Zemīši”. Iegriežoties Onužānu ģimenes īpašumos liekas, ka esi nokļuvis oāzē, kur ainava ir īpaši pievilcīga, sakopta un apbur ar dabisko šarmu. Saimnieki Anita un Valdis aizraujoši stāstā par savu dzimtu vairāku paaudžu garumā, izrāda parku, kur katru koku ir stādījis kāds dzimtas pārstāvis.
Onužānu ģimene, kurā aug meitas Kristīne, Sintija un Tatjana, darbojas savā zemnieku saimniecībā „Zemīši”. Saimniecība nav liela, bet ģimene strādā ar pilnu atdevi un mīlestību pret dzimto zemi. Par šo darbīgo un saticīgo ģimeni 2011.gadā, kad dabas stihijas spiesti trīs nedēļas dzīvoja bez elektrības, tika uzņemta filma „Dzīve bez elektrības”.

Valdis Onužāns Rēzeknes mākslas koledžā ieguvis koktēlnieka specialitāti. Pie mājas izveidota paša saimnieka kokā darināta īpašuma nosaukuma zīme. Māju nosaukumu zīmes uz pasūtījuma veidotas arī daudzām citām Latgales saimniecībām un privātmājām, to vidū ir arī dzimtā Kantinieku pagasta robežzīme, ceļmalu krucifiksi, ceļa norādes, ekskluzīvas mēbeles. Varakļānu novada muzejam ir veidojis „Svētā Viktora” un „Jaunavas Marijas” tēlus. Pašmācības ceļā ir apguvis glezniecību, kas ir viņa vaļasprieks. Savas gleznu izstādes rīkojis Sakstagala pagasta F. Trasuna muzejā „Kolnasāta”, Rikavas skolā un kultūras namā, Galēnos u.c. V. Onužāna gleznas ir daudzu vietējo pagastu un Latvijas iedzīvotāju privātkolekcijās, kā arī aizceļojušas uz Zviedriju, Norvēģiju, Austrāliju, Ameriku un citām valstīm.

Anita ir ļoti viesmīlīga saimniece un laipni uzņem katru ciemiņu. Šīs mājas labprāt apmeklē skolēnu grupas no Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolas, Rikavas pamatskolas, draugu un radu ģimenes. Bērniem patīk lauku brīvība, jo šeit ir iespēja izšūpoties parka kokos iesietās šūpolēs, izskrieties ar bumbu un ugunskurā uzcept desiņas, nodegustēt lauku gardumus, kā arī apbrīnot saimnieka Valda gleznu burvību. Saimniekiem ir doma iesaistīties arī tūrismā, izveidojot gleznainajā Zīmeļovkas apkārtnē Tematisko ciemu, kur varētu iepazīstināt tūristus ar Latgales lauku sētas kultūrvidi un kulināro mantojumu, tā rūpējoties par tā saglabāšanu un popularizēšanu.

Meita Tatjana Jēkabpilī „Grāmatvedības un finanšu koledžā” apgūst saimniecībai tik nepieciešamo grāmatveža profesiju. Jaunākās meitas Sintija un Kristīne mācās Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolā un apmeklē Viļānu Mākslas un mūzikas skolu, kur apgūst akordeona un vijoļspēli. Mammas Anitas un meitu aizraušanās ir dziedāšana un teātra spēlēšana, tāpēc piedalās Sakstagala pagasta teātra kopā un visas četras dzied etnogrāfiskajā ansamblī „Rikava”, kas bieži piedalās Latgales Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Latgales sētas izrādēs, ir Dziesmu svētku un Starptautiskā folkloras festivāla „BALTICA” dalībnieki, kā arī piedalās vietējās skatēs un pasākumos.

Kopā ar sievu Anitu un meitām Valdis Onužāns ne tikai nododas lauku darbiem un mākslai, bet kopj ģimenes, tautas un kristīgās tradīcijas. Visi aktīvi piedalās Rikavas Romas katoļu draudzes dzīvē, ir svētku procesiju dalībnieki. Lai Dievs svētī šo ģimeni visos darbos un iecerēto ideju īstenošanā!

Rita Baranovska
LLKC Rēzeknes biroja  Lauku attīstības konsultante

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0