Dabas parka “Adamovas ezers” dabas aizsardzības plāna izstrāde

Publicēts 03.09.2020
Adamovas ezers

Šogad tiek uzsākta dabas aizsardzības plāna izstrāde īpaši aizsargājamai dabas teritorijai dabas parkam “Adamovas ezers”, kas atrodas Vērēmu pagastā un tajā iekļauts Adamovas ezers ar piekrastē sastopamajām dabas un ainavas vērtībām – mežiem, pļavām un viensētām. 15. septembrī plānota Dabas aizsardzības pārvaldes un novada pašvaldības darbinieku, kā arī plāna izstrādātāju tikšanās, kuras laikā tiks diskutēts par aktuālajiem jautājumiem, kas jāņem vērā dabas aizsardzības plāna izstrādes gaitā. Plāna izstrādē būs iesaistīti dažādi dabas aizsardzības speciālisti (tajā skaitā sertificēti sugu un biotopu eksperti) un tiks veikta putnu, sikspārņu, zivju un augu sugu, kā arī dabas parkā sastopamo īpaši aizsargājamo biotopu izpēte. Plāns tiek izstrādāts 12 gadu periodam, kura laikā valsts institūcijas, pašvaldība sadarbībā ar citiem dabas parka zemes īpašniekiem cenšas ieviest plānā paredzētās aktivitātes, lai ilgtermiņā uzlabotu dabas parka ekoloģisko un ainavisko vērtību. Plašāka informācija par plāna izstrādes uzsākšanu un tā izstrādes gaitu, kas turpināsies līdz 2022.gada janvārim tiks publicēta vietējos laikrakstos, kā arī regulāri būs pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes un pašvaldības interneta vietnēs.

Klinta Bērziņa, Rēzeknes novada pašvaldības Vecākā vides aizsardzības speciāliste

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0