Čornajas pagastā īstenots projekts „Ismeru-Žogotu ezera zivju krājumu papildināšana”

Publicēts 10.10.2014

Ismeru-Žogotu ezers ietilpst īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – Rāznas Nacionālajā parkā. Papildinot zivju resursus ar zandarta mazuļiem, tiks veicināta Ismeru-Žogotu ezera zivsaimnieciskā izmantošana ilgtermiņā un zivju resursu saglabāšana, kas īpaši svarīgi gan ezera apkārtnes, gan arī pagasta iedzīvotājiem. Projekts „Ismeru-Žogotu ezera zivju krājumu papildināšana” tika iesniegts un apstiprināts Zivju fonda padomes sēdē, pasākuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana” ietvaros un tika atbalstīts. Tika ielaisti 14 600 gabali šī gada zandarta mazuļi.

Zandarta mazuļu iegādes kopējā summa ir 3709,86 EUR, no tiem atbalsts no Zivju fonda – 2745,30 EUR, līdzfinansējums no biedrības “Rāznas Nacionālā parka biedrība” – 222,59 EUR, līdzfinansējums no Čornajas pagasta pārvaldes — 741,97 EUR.

Projekta īstenošana dos iespēju palielināt Ismeru-Žogotu ezera zivju krājumus un labvēlīgi ietekmēs makšķerēšanas, zvejas, rekreācijas un tūrisma attīstību Rēzeknes novada Čornajas pagastā.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0