Čornajā tiek īstenots projekts “Ziemas prieks!”

Publicēts 08.07.2014
Foto no interneta resursiem

Kaut arī vēl ir pats karstākais vasaras vidus, Čornajā jau gatavojas ziemas sezonai — te tiek īstenots biedrības “Rāznas ezera krasta jaunieši” projekts “Ziemas prieks!”, kura mērķis ir nodrošināt iedzīvotājus, tai skaitā, sociāli grūtībās nonākušās ģimenes, ar brīvā laika pavadīšanas iespējām. Projekta ietvaros tiks iegādāti 24 distanču slēpošanas komplekti, kuri būs pieejami gan jauniešiem, gan pieaugušajiem. Projekts veicinās veselīgu dzīvesveidu un brīvā laika pavadīšanas iespējas Čornajas pagastā un tā apkārtnē

Projekts “Ziemas prieks” tika iesniegts, un apstiprināts ELFLA pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. Projekta īstenošanas laiks ir no 2014. gada 26. februāra līdz 2014. gada 31. oktobrim, tā kopējā summa ir 3596.79 EUR. Atbalsts no ELFLA ir 90% jeb 3237.11 EUR, savukārt līdzfinansējumu 10% jeb 359.68 EUR nodrošina Čornajas pagasta pārvalde.

Santa Viša-Gaisiņa
projekta vadītāja

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0