Publicēts 28.09.2020
Realizēts projekts “Dricānu kultūras nama zāles grīdas seguma atjaunošana un skatuves modernizācija”
Rēzeknes novada Dricānu pagastā Dricānu kultūras namā ir realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” iesniegtais projekts Nr. 19-01-AL15-A019.2201-000002 “Dricānu kultūras nama zāles grīdas seguma atjaunošana un skatuves modernizācija".
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.09.2020
Nautrēnu sporta hallei – kultūras namam jauni logi
Realizētais projekts dod iespēju nodrošināt Nautrēnu sporta halles – KN kvalitatīvāku un ekonomiskāku darbību.
 Lasīt vairāk
Publicēts 23.09.2020
Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrība (RRLSB) „Sidrabrasa” īstenos projektu ”Zini un dari”
Projektā aicinātas piedalīties Rēzeknes un Viļānu novadu sievietes, kuras ir skārusi dīkstāve, bezdarbs vai citas sadzīves problēmas Covid-19 izolācijas periodā. Projekta aktivitātes notiks mācību centra "Austrumi" telpās Nikodema Rancāna ielā Nr. 37, Rēzeknē.
 Lasīt vairāk
Publicēts 16.09.2020
Turpinās esošo un topošo kopienu līderu mācības un darbs pie iniciatīvām Latgalē
2020. gada septembra nogalē biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā uzsāks otro tiešsaistes mācību norisi esošajiem un topošajiem kopienu līderiem Latgales reģionā, pēc tam sniedzot iespēju piedalīties iniciatīvu konkursā un saņemt finansējumu savu ideju īstenošanai.
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.09.2020
Realizēts ELFLA projekts ”Sajūtu istabas ierīkošana ar relaksācijas un stimulācijas sajūtām Rēzeknes novada bērniem.”
Rēzeknes novada, Griškānu pagastā, Griškānu pirmsskolas izglītības iestādē ''Sprīdītis'' realizēts projekts "Sajūtu istabas ierīkošana ar relaksācijas un stimulācijas sajūtām Rēzeknes novada bērniem.'' Nr.19-01-AL15-A019.2203-000003.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.09.2020
Realizēts projekts “Dricānu kultūras nama skatuves apgaismojuma modernizācija”
Projekta realizācijas rezultātā tiks uzlabota pasākumu kvalitāte un ieviestas jaunas apgaismošanas iespējas, kas būtiski papildinās pasākumu noformējumu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.09.2020
Piešķirts finansējums zivju krājumu palielināšanai Lubānā
Valsts zivju fonds piešķīris finansiālu atbalstu - 10 000 EUR Rēzeknes novada pašvaldības izstrādātajam projektam Nr. 20-00-S0ZF02-000005 “Lubāna ezera zivju krājumu papildināšana”. Projekts izstrādāts Lauku atbalsta dienesta Valsts atbalsta pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.09.2020
Kultūra vieno gadsimtus
Bērzgalē realizēts projekts “Kultūra vieno gadsimtus”. Šī projekta ietvaros sieviešu vokālajam ansamblim “Azarpuče” tika iegādāti jauni tērpi. Dizainere Velga noorganizēja fotosesiju, kur skaistos tērpus fotogrāfijās iemūžināja fotogrāfs Leonīds Važnais.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.09.2020
Realizēts projekts “Sniedz roku” Strūžānu pagasta kultūras namā
Ir iegādāts un uzstādīts telpu nepieciešamais aprīkojums - virtuves aprīkojuma komplekts, virtuves mēbeļu komplekts, šūšanas apmācību komplekts, bērnu stūrīša un atpūtas stūrīša mēbeļu komplekts, kā arī un smart televizors.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.09.2020
Vērēmu pagastā īstenots projekts “Tautas tērpu iegāde Vērēmu pagasta deju kolektīvam „Kūzuls””
SIA ”Ludzas amatnieku centrs” Vērēmu pagasta Tautas nama deju kolektīva “Kūzuls” dalībniekiem pašuva 8 sieviešu jakas, vīriešu garos svārkus/ mēteļus, vīriešu kreklus, sieviešu plecu lakatus, lai uzlabotu kolektīva vizuālo tēlu un veicinātu tā koncertdarbību pagasta, novada un valsts mēroga pasākumos.
 Lasīt vairāk