Publicēts 17.07.2020
Noslēgusies otrā sabiedriskā apspriešana, plānojuma izstrāde tiek turpināta
Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana notika laika posmā no 2020. gada 10. jūnija līdz 1. jūlijam.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.06.2020
Rēzeknes novada pašvaldība izstrādā jaunu Teritorijas plānojumu
Līdz 1.jūlijam ir nodota publiskai apspriešanai Rēzeknes novada Teritorijas plānojuma otrā redakcija.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.06.2020
Rēzeknes novada pašvaldības apsveikums Līgo svētkos
Lustīgu un drošu līgošanu, gaišu Jāņu ugunskuru visiem Rēzeknes novada ļaudīm un sadarbības partneriem!
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.06.2020
Iespēja iegādāties nekustamo īpašumu Nagļu pagastā
Par nekustamā īpašuma izsoli Nagļu pagastā
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.06.2020
Rēzeknes novada pašvaldība klātienē sniedz tikai tos pakalpojumus, kurus nav iespējams saņemt attālināti
Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu Rēzeknes novada pašvaldība arī pēc 10. jūnija iespēju robežās pakalpojumus sniedz attālināti. Ja pakalpojumu nav iespējams sniegt attālināti, klientu pieņemšana un pakalpojumu sniegšanu klātienē notiek pēc iepriekšējās apmeklētāju pieteikšanās.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.06.2020
Aktualizēts Rēzeknes novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam Investīciju plāns
Rēzeknes novada domes sēdē 2020. gada 4. jūnijā (protokols Nr. 15, 3.§) tika aktualizēts Rēzeknes novada attīstības programma 2019. – 2025. gadam Investīciju plāns.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.05.2020
Paziņojums par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai
Rēzeknes novada dome 2020. gada 21. maijā pieņēma lēmumu (protokols Nr. 14, 2.§) “Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.05.2020
Rēzeknes novada pašvaldība sniedz atbalstu uzņēmējiem ārkārtas situācijā
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu”, līdz 2020. gada 27. maijam ir saņemti 15 iesniegumi no komersantiem un pašnodarbinātām personām par telpu nomas maksas nepiemērošanu vai samazinājumu uz ārkārtējās situācijas laiku. Pozitīvs lēmums par telpu nomas maksas atbrīvojuma un samazinājuma piemērošanu uz ārkārtējās situācijas laiku pieņemts četros gadījumos.
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.05.2020
Aktuālais video: Pagastos atsāk klientu pieņemšanu klātienē
Skaidras naudas maksājumi, konsultācijas un pakalpojumi klātienē kopš ārkārtējā stāvokļa ieviešanas novadu centros un pagastu pārvaldēs nenotika. Taču šonedēļ mīkstinot ierobežojošos piesardzības pasākumus nolemts, ka iedzīvotāji atkal var doties uz pieņemšanām. Jo īpaši svarīgi tas ir vecāka gada gājuma, kā arī vientuļiem cilvēkiem, speciālisti gan atgādina, ka aizvien jāievēro distancēšanos un vizītēm klātienē iepriekš jāpiesakās.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.05.2020
Rēzeknes novada iestādes atsāk pakalpojumu sniegšanu klātienē
Rēzeknes novada iestādes ar 13. maiju atsāk klientu pieņemšanu un pakalpojumu sniegšanu klātienē pēc iepriekšējās apmeklētāju pieteikšanās
 Lasīt vairāk