Brauciens uz Rumāniju projekta ietvaros

Publicēts 07.04.2015
Vinera Dimpere Rumānijā

Maltas vidusskolas pārstāvji Vinera Dimpere un Inna Mironova piedalījās noslēdzošajās tikšanās starptautiskā projekta „Formālā un neformālā pieaugušo izglītība” ietvaros Timišoarā, Rumānijā, kas notika 25.02.-1.03.2015. Tikšanās laikā četru valstu dalībnieki (Latvija, Rumānija, Grieķija, Polija) izvērtēja un izanalizēja projekta stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus, projekta rezultātu ieviešanu dzīvē, turpmākās sadarbības iespējas rakstot jaunus projektus. Dalībnieki vienojās arī par materiālu atlasi projekta grāmatas izdošanai, uzdodot katram partnerim noteiktus pienākumus.

Rumāņu pārstāvji iepazīstināja ar Timišoaras pilsētu, tās apkārtni un slavenām tradīcijām. Viena diena tika veltīta braucienam pa sakrālajām vietām, viena no tādām – klosteris Miron Spring, Românești ar svētavotu. Projekta dalībnieki guva arī priekšstatu par tradicionālo rumāņu virtuvi, dejām, keramiku, par īpašām svētku tradīcijām.

Noslēdzošais projekta posms turpināsies līdz jūnija beigām. Bet nākotnē, cerams, tiksimies citos projektos, jo mūsdienās atveras ļoti plašas sadarbības iespējas ar visu pasauli.

 

Inna Mironova
Projekta koordinatore

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0