Biedrība “VIJAMA” īstenoja LEADER projektu „Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība”

Publicēts 19.12.2017

Biedrība “VIJAMA” īstenoja Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 2. kārtā iesniegto projektu „Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība” (Nr.17-01-AL15-A019.2203-000012).

Īstenojot projektu, tika iegādātas veļas mazgājamās mašīnas, duškabīnes, gludināšanas sistēmas ar gludināšanas dēļiem, šujmašīna, mehāniskais asinsspiediena mērītājs, televizors, dators ar papildaprīkojumu.

Projekta realizācijas rezultātā tika sasniegts projekta mērķis: sociālo pakalpojumu attīstīšana un pilnveidošana, sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Silmalas pagastā, Štikānu ciematā, sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām: pensionāriem, invalīdiem, trūcīgām ģimenēm un personām.

Sociālā punkta izveide nodrošina bezmaksas pakalpojumu sniegšanu, dodot iespēju sociāli mazaizsargātām grupām pilnveidot sociālās vajadzības, uzlabot dzīves kvalitāti.

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 9675,09, no tām EUR 8707,56 (90%) ELFLA publiskais finansējums un EUR 967,53 (10%) biedrības “Vijama” finansējums.

 

Jana Žuka,
Biedrības “VIJAMA” valdes locekle

partneribanacionalaisESleader

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0