Biedrība „ Rogovkīši” īsteno projektu „Kustēsimies kopā!”

Publicēts 16.05.2018

Atbalstīts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības „ Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 4. kārtā rīcībā „Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” ietvaros Nautrēnu pagasta biedrības „Rogovkīši” iesniegtais projekts „Kustēsimies kopā!”.

Projekta ietvaros ir iegādāti 4 iekštelpu un 1 āra tenisa galdi, 10 tenisa raķetes, galda tenisa robots, 3 novusa galdi ar aprīkojumu , norobežojošās barjeras , 3 dārta komplekti un 1 galda futbola komplekts. Viss inventārs ir izvietots Nautrēnu vidusskolā, un skolēni labprāt brīvo laiku pavada aktīvi atpūšoties. No septembra galda tenisa un novusa iemaņas treniņos palīdzēs apgūt sporta skolotāja Mārīte Zubko.

Projekta attiecināmās izmaksas sastāda EUR 5183.39, no kurām publiskais finansējums ir EUR 4665.05 . Līdzfinansējumu EUR 518.34 nodrošina Nautrēnu pagasta pārvalde. Projekta mērķis ir veselīga dzīvesveida popularizēšana, iesaistot vairāku paaudžu iedzīvotājus.

 

Biedrības „Rogovkīšiš” valdes locekle Marija Mazure

IMG_20180515_100537_1IMG_20180515_104606logo

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0