Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina jaunus projektu konkursus

Publicēts 09.07.2014

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina divus jaunus projektu konkursus Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvei. Viens no tiem ir VIII projektu konkurss Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) ietvaros. Projektu pieņemšana no 2014. gada 14. jūlija līdz 2014. gada 14. augustam. (Detalizēta informācija sludinājuma tekstos).

ELFLA sludinājums
Dokumentācija projekta izstrādei

Tāpat tiek izsludināts VI projektu konkurss ELFLA ietvaros un VI projektu konkurss EZF (Eiropas Zivsaimniecības fonda) ietvaros. Projektu pieņemšana no 2014. gada 8. augusta līdz 2014. gada 8. septembrim. (Detalizēta informācija sludinājuma tekstā).

EZF sludinājums
Dokumentācija projekta izstrādei 

Papildus informācija: Ineta Brizga, e-pasts: ineta.brizga@rezeknespartneriba.lv , tālr. Nr. 29353940

Logo_es_elfla

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0