Biedrība ESTO īsteno sabiedrības līdzdalību veicinošas aktivitātes projektā „Klausies. Saproti. Rīkojies!”

Publicēts 20.01.2021

Rēzeknes novada biedrība ESTO ir viena no 27 nevalstiskajām organizācijām, kuras 2020. gadā saņēma finansējumu pirmajā Stratēģisko projektu konkursa programmā „Demokrātijas kultūra”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu „Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Šajā projektu konkursā atbalstu saņēma piecas Latgales nevalstiskās organizācijas. Šobrīd ir sākušās pirmās aktivitātes trīs gadu projektā „Klausies, Saproti. Rīkojies!”, kura mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību demokrātijas procesos un sekmēt Latgales reģiona iedzīvotāju pilsonisko aktivitāti.

Desmit gadu laikā biedrība ESTO aktīvi darbojās kultūras un kultūrizglītības jomā, piesaistot finanšu līdzekļus un organizējot dažādus mākslas, mūzikas un dejas notikumus Rēzeknē un Rēzeknes novadā. Pēdējos gados ir saņemts atbalsts Sabiedrības integrācijas fonda, atbalsta programmas „Eiropa pilsoņiem” un Eiropas Savienības Erasmus+ projektu konkursos, gūta vērtīga pieredze veidojot 19 sēriju audio lasījumus Ingas Ābeles grāmatai „Klūgu mūks”, piedaloties Eiropas tautu festivāla aktivitātēs dažādās Eiropas valstīs.

Projekta „Klausies. Saproti. Rīkojies!”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu „Aktīvo iedzīvotāju fonds” mērķis ir sniegt ieguldījumu paaudžu līdzdalībā, iesaistot dažāda vecuma grupas iedzīvotājus kopīgās aktivitātes, kas veicina sabiedrības līdzdalību. Projekta kopējais finansējums ir 99 267,78 EUR.

2020. gada nogalē un 2021. gada pirmajos mēnešos ir sākušās vairākas projekta aktivitātes: žurnāla „A12. Ceļš uz Latgali” rubrika „Es un mēs” vēsta par Latgales nevalstisko organizāciju pozitīvo pieredzi; projekta darba grupa ir sākusi apkopot informāciju par Latgales novadu attīstības programmu izstrādi, aicinot sabiedrību izteikt savu viedokli un priekšlikumus, veicinot pašvaldību un nevalstiskā sektora sadarbību. Demokrātijas kultūras aktuālās tendences un pasaules mēroga jautājumus caur lokālo prizmu tiek izskatīti podkāstu „Nāc šurp, parunuosim!” sērijās. Informācija par plānošanas procesiem, sabiedrības viedokli, Latgales nevalstisko sektoru, podkāstu sēriju tēmas un cita noderīga informācija drīzumā tiks publicēta jaunizveidotajā mājas lapā www.biedribas.lv. Jaunā mājas lapa ļaus arī citām līdzīga satura nevalstiskajām organizācijām, kurām nav sava tīmekļa lapas, izvietot nepieciešamo un aktuālo informāciju.

Projekta „Klausies.Saproti.Rīkojies!” partneri ir Bergenas (Norvēģija) Latviešu kultūras skola „Bergausis”, kas piedalīsies projekta aktivitāšu sagatavošanā, informācijas izplatīšanā, vairākās projekta aktivitātēs un darbnīcās Latvijā, šādi stiprinot latvisko piederību un veicinot diasporas dalību pilsoniskajos procesos Latvijā.

Projekta „Klausies.Saproti.Rīkojies!” vadītāja Ināra Groce aicina sekot līdzi jaunākajām ziņām biedrības sociālajās vietnēs Facebook, Instagram un drīzumā arī mājas lapā biedribas.lv par 2021. gada tuvāko mēnešu aktivitātēm, kad valstī noteiktie ierobežojumi tiks mīkstināti – būs iespēja pieteikties dalībai Politiskās izglītības darbnīcās, diskusiju ciklā „Sarunas par svarīgo”, kur sarunāsimies ar kino, literatūras vai mūzikas darbu radītājiem, kā arī sarunu un gleznošanas darbnīcās „Demokrātijas kultūra un māksla”, kas notiks dažādās Latgales pilsētās, novados un pagastos.

 

Preses ziņu sagatavoja Ilona Rupaine
talr.26119946
ilona.rupaine@gmail.com

Projektu „Klausies. Saproti. Rīkojies!” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu „Aktīvo iedzīvotāju fonds”

active

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0