Bezmaksas semināri lauksaimniekiem

Publicēts 12.03.2020

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes birojā turpinās aktīva darbība, piedāvājot lauksaimniekiem dažnedažādas mācības un pieredzes braucienus, tajā skaitā arī pavasara seminārus pagastu pārvaldēs un Rēzeknē. Sadarbībā ar Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldi šogad plānoti pieci bezmaksas semināri:

26. martā – Dekšāres pagasta pārvaldē,

27. martā – Nautrēnu pagasta sporta hallē,

2. aprīlī – Stoļerovas pagasta saieta namā,

7. aprīlī – Maltas kultūras namā,

8. aprīlī – Rēzeknē, Dārzu ielā 7a.

Jautājumu loks plašs. Gan par tiešo maksājumu saņemšanas kārtību šajā sezonā un par valsts atbalstu lauksaimniecībā. Tāpat jautājumi, kuri saistīti ar augu aizsardzības līdzekļu lietošanu un uzskaiti, par veterinārās uzraudzības un dabas aizsardzības aktualitātēm. Lietderīgi uzklausīt arī informāciju par atbalsta programmām lauksaimniekiem, lauku uzņēmējiem, ko piedāvā finanšu institūcija ALTUM.

Ar nākamo gadu sāksies jaunais plānošanas periods, par kuru jau šobrīd tiek domāts, runāts, pavīd arī konkrētākas iezīmes. Precīzāk par norisēm lauksaimniecības politikā, ieskicētajiem virzieniem un risinājumiem pastāstīs Latvijas Zemnieku federācijas valdes priekšsēdētāja Agita Hauka. Tikšanās ar Agitu Hauku notiks Dekšārēs un Nautrēnos.

Interesenti tiek aicināti izvērtēt piedāvāto grafiku un semināru tēmas, līdz ar to apmeklēt sev ērtāko norises vietu. Semināru sākums plkst.10.00.

Ar semināru norises kārtību var iepazīties Valsts Lauku tīkla mājaslapā www.laukutikls.lv

Ja neskaidrības, zvaniet, rakstiet:

25645875 (Anastasija Saleniece), e pasts: anastasija.saleniece@llkc.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0