Bērzgales pagasta jauniešu projekti

Publicēts 22.04.2016

Bērzgales Bērnu un jauniešu (BJC) ‘’Baterija’’ piedalījās Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes konkursā par finansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem 2016. gadā un ieguva atbalstu EUR 305,00.

Projektā iegūtais finansējums tiks izmantots jaunu āra futbola vārtu tīklu un bumbu (Select futbola un futzāla bumbas) iegādei. Projekta ietvaros augustā tiks rīkots futbola turnīrs jauniešiem, kurā tiks aicināti piedalīties Rēzeknes novada pagastu jaunieši sadraudzības veicināšanai, veselīga dzīvesveida un lietderīga laika pavadīšanas popularizēšanai. Komandās varēs piedalīties dalībnieki vecuma grupā no 15-25 gadiem.

Bērzgalē futbols kādreiz bijis populārs sporta veids, taču ar laiku skolas sporta laukums un inventārs ir pamatīgi nolietojies. Pagājušajā gadā ar Bērzgales pagasta pārvaldes atbalstu ir uzsākta futbola laukuma uzlabošana. Tas tika nolīdzināts un pavasarī tiks iesēts jauns zālājs.

Galvenais projekta mērķis ir veicinot aktīvās atpūtas iespēju un fizisko nodarbību pieejamību Bērzgales pagasta jauniešiem, radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu fiziskai attīstībai un veselīgam dzīvesveidam.

Pagājušajā gadā Bērzgales BJC “Baterija” piedalījās Rēzeknes novada izglītības pārvaldes rīkotajā konkursā par aktīvākajiem pagasta jauniešiem. Diemžēl neieguvām nevienu no trim godalgotajām vietām, taču Rēzeknes novada pašvaldība piešķīra balvu par dalību konkursā EUR 50,00. Iegūtais finansējums tika izmantots inventāra iegādei jauniešu centram: 6 jaunas Stiga galda tenisa raketes, galda tenisa bumbas, uzgaļi biljarda kijām un viena novusa kija.

Ilze Čudare
Jaunatnes lietu speciāliste 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0