Bērzgales baznīcai tiks atjaunota torņu fasāde

Publicēts 23.03.2020

kopienu_logo
2019. gada jūlijā ar Lauku atbalsta dienesta lēmumu tika atbalstīts Bērzgales Svētās Annas Romas katoļu draudzes projekts baznīcas torņu fasādes krāsojuma atjaunošanai. Projekts “Bērzgales katoļu baznīcas fasādes atjaunošana” ir atbalstīts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Projekta mērķis ir nodrošināt kultūrvēstures pieminekļa saglabāšanu un radīt labvēlīgu vidi sakrālā tūrisma attīstībai, tā palielinot Bērzgales pagasta potenciālu un pievilcību.

Bērzgales Sv.Annas Romas katoļu baznīcas celta 1776. gadā renesanses stilā ar baroka stila elementiem, no akmeņiem. 1938. gadā tika uzsākti celtniecības darbi baznīcas paplašināšanai. Celtniecību pārtrauca karš un tā tika pabeigta vien 1946. gadā. Baznīca ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis.

Visā pastāvēšanas laikā baznīca ir aktīvi darbojusies un bijusi sava veida kultūras centrs Bērzgalē. Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā baznīcā kalpojošie priesteri daudz darba veltījuši latgaļu literatūras izdošanai, izplatīšanai, organizējuši un vadījuši Bērzgalē kori un teātri, paši rakstījuši lugas un iestudējuši tās (S. Pipiniuss 1912.- 1919, P.  Apšinīks 1919.– 1920, J. Kazlass 1920.–1928). Bērzgales baznīca kā liels sabiedriskais centrs pieminēta Antona Rupaiņa vēsturiskajos romānos un stāstos “Māra mostas”, “Zemes sōļs”, “Pasaules vējos”.

Projekta kopējais budžets ir 32 270.04 EUR (ar PVN), tai skaitā ES finansējums 90% jeb 28 102.99 EUR, līdzfinansējums – 3222.55 EUR, kas tiks nodrošināts no draudzes līdzekļiem. Projektu paredzēts īstenot līdz 2020. gada oktobrim. Projektā paredzētos darbus veiks SIA “IntecoWood”.

Ziņu sagatavoja projekta vadītāja Daila Ekimāne

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0