Bērzgalē tiks īstenoti divi Rēzeknes novada Vides aizsardzības fonda projekti

Publicēts 15.04.2016

Martā tika saņemts apstiprinājums diviem projektiem, ko finansē Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonds.

Bērzgales pagasta pārvaldes projekta “Vides stāvokļa uzlabošana Bērzgales pagasta teritorijā” mērķis ir veidot estētisku un pievilcīgu pagasta centra vizuālo tēlu, sakopjot, atjaunojot un labiekārtojot Bērzgales kultūrvēsturisko objektu teritorijas.

Projekta ietvaros paredzēts muižas teritorijā atjaunot dīķi un atpūtas teritoriju ap to, ierīkojot celiņus apkārt dīķim, soliņus, apgaismojuma elementus un tiltiņu pāri grāvim, kas iztek no dīķa.

Lai uzlabotu kopējo ainavu, šogad jāturpina kopt Bērzgales pagasta teritoriju, izzāģējot vecos un bīstamos kokus. Projekta kopējā summa ir EUR 3714.00.

Nautrēnu vidusskolas struktūrvienības Bērzgales pamatskolas projekta “Ieklausies, daba runā ar Tevi!” mērķis ir veicināt vides izglītību un audzināšanu Bērzgalē, ierīkojot brīvdabas mācību klasi. Projekta ietvaros skolas teritorijā tiks uzstādīta lapene ar soliem un galdu, kuru varēs mācību izmantot stundu vadīšanai brīvā dabā. Projekta kopējā summa ir EUR 1750,20.

 

Daila Ekimāne,
projektu vadītāja 

Foto Aivars Stračinskis

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0