Bērzgalē tiks ierīkota trenažieru zāle

Publicēts 05.06.2014

2014. gada martā tika atbalstīts biedrības „Meirānu ezera apsaimniekotājs” projekts ELFLA pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros, kurš tika iesniegts biedrībai „Rēzeknes rajona kopienu partnerība”. Projekta „Trenažieru zāles ierīkošana Bērzgalē” ietvaros biedrība, sadarbībā ar Bērzgales pagasta pārvaldi, veiks divu pamatskolas sporta zālei piegulošu telpu vienkāršotu rekonstrukciju, pārveidojot tās par trenažieru zāli.

Projekta mērķis ir ierīkot trenažieru zāli iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšanai un popularizēšanai Bērzgales pagastā. Ierīkotajā zālē vienuviet tiks izvietoti pagasta pārvaldei piederošie trenažieri, kuri pašlaik atrodas kultūras namā, PII telpās un skolā. Ierīkojot trenažieru zāli Bērzgalē, tiks paplašinātas iespējas saturīga brīvā laika pavadīšanai pagastā.
Projekta kopējais budžets ir 10669,56 EUR, no tiem ELFLA publiskais finansējums ir 9287,89 EUR, Bērzgales pagasta pārvaldes līdzfinansējums –1381,67,00 EUR.

Janīna Adijāne
projekta vadītāja

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0