Bērzgalē tiks atjaunoti skatītāju soli un laipa pussaliņā

Publicēts 02.11.2015

2015. gada martā Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fondā tika atbalstīti divi Bērzgales pagasta pārvaldes projekti, kuru mērķis ir apkārtējās vides sakārtošana un uzlabošana.

Projekta “Dzīvosim un strādāsim skaistā, sakoptā vidē” mērķis ir veidot estētisku un pievilcīgu pagasta centra vizuālo tēlu, sakopjot un labiekārtojot sabiedriski pieejamās vietas Bērzgalē. Projekta rezultātā tiks atjaunoti brīvdabas estrādes skatītāju soliņi un laipa pussaliņā un uzstādītas šūpoles pagasta centrā, kā arī tiks izzāģēti bīstamie koki Bērzgales kapsētā. Projekta kopējā summa ir 2951.70 EUR.

Projekta “Zivju resursu pavairošana Meirānu ezerā” mērķis ir palielināt zivju krājumus Meirānu ezerā, lai nodrošinātu ezera efektīvu izmantošanu racionālas zvejas un makšķerēšanas organizēšanai. Meirānu ezerā vasaras-rudens periodā tiks ielaisti 10 000 zandartu vienvasaras mazuļi. Par šī projekta līdzekļiem tiks apmaksāti 20 % no mazuļu iegādes izmaksām (80% tiks segti no Zivju fonda līdzekļiem) un mazuļu piegādes ceļa izdevumi. Projekta kopējā summa ir 762.30 EUR.

 

 

 

Daila Ekimāne 
Projektu vadītāja 

IMG_9244IMG_9254

 

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0