Atbalstīts projekts tautas tērpu un apavu iegādei Ratnieku tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvam „Juris”

Publicēts 27.02.2018

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā Lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi projekta pieteikumu „Tautas tērpu un apavu iegāde Ratnieku tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvam „Juris” (Nr.17 – 01 – AL15 – A019.2202 – 000059), kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2.”Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2.”Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Projektu konkursu izsludināja biedrība „Rēzeknes rajona kopienu partnerība”.

Čornajas pagasta Ratnieku tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs” Juris ” sāka darboties 2017. gada janvārī un ar savu mīlestību pret deju ir spējuši ielīksmot ne vienu vien sirdi. Kolektīvam savu tautas tērpu nav, bet, pateicoties Kaunatas tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvam, kuri uz laiku aizdeva savus vecos tērpus, Ratnieku t/n deju kolektīvs varēja uzstāties pašmāju organizētajos pasākumos, kā arī uzstāties Rīgas Brīvdabas muzejā, Rēzeknes novada dienās Ančupānu ielejā, piedalījās deju svētkos Viļānos, Maija svētkos Rēzeknes parkā, piedalījās Latgales novadu svētkos Daugavpilī, deju skatē Rēzeknē. Pašreiz kolektīvā darbojas 23 dejotāji. Lai kolektīvs turpinātu pastāvēt un darboties, ir nepieciešams iegādāties tautas tērpus, jo pasākumos kolektīvus vērtē gan pēc profesionālā līmeņa, gan pēc tautas tērpu krāšņuma. Projekta ietvaros paredzēts iegādāties tautiskos austos brunčus (11 gab.), sieviešu vestes, sieviešu garos linu kreklus, pelēkas vīriešu bikses, austas vīriešu vestes, baltus vīriešu linu kreklus, sieviešu kurpes (11 pāri), vīriešu zābakus (10 pāri). Tas ļaus nodrošināt tautas deju kolektīvu ‘’Juris’’ ar tautas tērpiem, kas veicinās piederības apziņu kolektīvam un dejotprieku, tādējādi dažādojot Čornajas pagasta un tuvējo pagastu iedzīvotājiem pieejamos kultūras pasākumus un nodrošinot tautisko deju tradīciju saglabāšanu .

Projekta realizācijas rezultātā deju kolektīvam būs savi tautas tērpi un apavi, kuros viņi ar savu sniegumu priecēs ne tikai pašmāju skatītājus, bet arī piedalīsies Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos Rīgā.

 

Projekta vadītāja Vija Jeršova

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0