Atbalstīts projekts ,,Skatuves stangu, skatuves audumu un priekšgaismu stangu iegāde un uzstādīšana’’

Publicēts 02.03.2018

Ir atbalstīts Rēzeknes novada pašvaldības ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros iesniegtais projekts „Skatuves stangu, skatuves audumu un priekšgaismu stangu iegāde un uzstādīšana” (Nr.17-01-AL15-A019.2202-000041).

Projekta īstenošanā Pušas Tautas namam paredzēts iegādāties un uzstādīt skatuves audumus, skatuves priekšgaismas un gaismas (6 prožektori).

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 6988,58 no kurām publiskais finansējums ir EUR 6289,72. Līdzfinansējumu EUR 698,86 nodrošinās pašvaldība.

Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ir pieņemts 2017. gada 19. februārī Projekta īstenošana jāveic līdz 2018. gada 29. jūnijam

Projekta vadītāja Mārīte Šadurska

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0