Atbalstīts projekts “Āra trenažieru laukuma ar atpūtas zonu izveide Maltas pagastā”

Publicēts 11.09.2017

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā Lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi projekta pieteikumu “Āra trenažieru laukuma ar atpūtas zonu izveide Maltas pagastā”(Nr.17-01-AL15-A019.2203-000004), kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu konkursu izsludināja biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”.

Laukumu plānots iekārtot Skolas un Fr.Trasūna ielu krustojumā, blakus pirmsskolas izglītības iestādei “Dzīpariņš”. Teritorijā tiks ierīkota atpūtas zona, izbūvējot gājēju celiņu un uzstādot 2 soliņus un 2 atkritumu tvertnes, kā arī tiks uzstādīti 16 āra trenažieri, tādējādi piedāvājot laukuma apmeklētājiem vietu fiziskajām aktivitātēm, kas dod iespēju mazināt mazkustīgā dzīves veida sekas, uzlabot bērnu, jauniešu un vecāku cilvēku veselības stāvokli.

Projekta realizācija sniegs sabiedrībai guvumu vairāku gadu garumā veicinot veselīgu dzīvesveidu darbojoties uz ielu vingrošanas elementiem, kā arī pavadot laiku kvalitatīvā un labiekārtotā vidē.

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 19 979,58, no kurām publiskais finansējums ir EUR17 981,62. Līdzfinansējumu EUR 1 997,96 nodrošinās pašvaldība.

Āra trenažieru laukums ar atpūtas zonu būs pieejams bez maksas visiem interesentiem.

Vairāk informācijas pie projektu koordinatores Irinas Orlovskas, tālr. 64634368

logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0