Atbalstīts jauno ģimeņu biedrības „Hestija” projekts veļas mazgātuves izveidošanai Maltas pagastā

Publicēts 25.09.2014
foto no interneta resursiem

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2014. gada 29. augustā ir pieņēmusi lēmumu apstiprināt Jauno ģimeņu biedrības ”Hestija” projektu Nr.14-01-LL23-L413101-000009 ”Sociālo pakalpojumu punkta attīstība Maltas pagastā izveidojot veļas mazgātuvi”.  Projekta mērķis ir sociālo pakalpojumu punkta attīstība izveidojot veļas mazgātuvi, kas paredzēta Maltas pagasta iedzīvotāju sociālo pakalpojumu nodrošināšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Maltas pagastā, Stacijas ielā 71, pateicoties 2013. gadā Lauku atbalsta dienesta un Maltas pagasta pārvaldes finansētajam projektam, jau ir ielikts pamats sociālo pakalpojumu punkta bāzei, kurā tika ierīkota dušas telpa. Taču lai sociālo pakalpojumu punkts varētu pilnvērtīgi darboties ir jāveic vēl vienas telpas vienkāršotā rekonstrukcija, kurā tiktu ierīkota veļas mazgātuve. Tas tiks veikts, pateicoties šobrīd atbalstītajam projektam. Papildus projektā ietvertajām izmaksām, tiks lūgta Maltas pagasta pārvaldes palīdzība divu veļas mašīnu iegādei.

Projekta ieviešanas laiks: 29.08. 2014. – 30.12.2014.

Projektā paredzēto aktivitāšu finansēšanas avoti:
Publiskais finansējums: 4000,00 EUR;
Maltas pagasta pārvaldes finansējums: 812,09 EUR.

Informāciju sagatavoja
Inese Siliniece.

logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0