Atbalstīts biedrības “Rāzna Plus” LEADER projekts

Publicēts 23.02.2018

Kaunatas pagasta Tautas nama jauniešu deju kolektīvam “Rasa” un tā vadītājai Alla Silovai ir priecīgs noskaņojums par biedrības “Rāzna Plus” iesniegtā projekta atbalstu! Tieši šim kolektīvam, gatavojoties Vispārējiem Dziesmu un Deju svētkiem un Latvijas simtgadei, projekta realizācija par jaunu tērpu iegādi ir liels un gaidīts notikums.

Ir saņemts 2018.gada 2.februāra Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta Nr.17-01-AL15-A019.2202-000042 “Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana: Abrenes tautas tērpu iegāde Kaunatas jauniešu deju kolektīvam “Rasa”” iesnieguma apstiprināšanu. Projekta realizācijas termiņš ir 2019.gada 1.februāris.

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 4995,00, no kurām publiskais 90% finansējums sastāda– EUR 4495,50 un Kaunatas pagasta 10% līdzfinansējums finansējums – EUR 499,50.

Projekta mērķis ir priekšstata nostiprināšana par autentisko Ziemeļlatgales Abrenes tautas tērpu, tā valkāšanas kultūru un tradīcijām, sekmēt nemateriālajā mantojuma saglabāšanu un attīstīšanu savā pagastā, novadā un Latvijā. Tieši Abrenes tautiskais tērps asociējas ar jauniešu tērpu, līgavas tērpu un tiek nemitīgi izmantots deju uzvedumos kā vizuālais tēls ar dziļu dzīvesziņas filozofisko pamatu.

Kaunatas TN jauniešu deju kolektīva “Rasa” darbības uzturēšanai paredzēts iegādāties autentiskus Ziemeļlatgalei raksturīgus 9 vīriešu un 9 sieviešu Abrenes tautas tērpa pamata daļas (brunčus, blūzes, vestes, mēteļus, bikses).

Projekta vadītāja Janīna Kairiša

Allas Silovas foto

515px-LEADER-Logo.svg_-297x300

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0