Apstiprināts Rēzeknes novada attīstības programmas Investīciju plāna 1. pielikuma kartogrāfiskais materiāls

Publicēts 20.02.2015

Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka 2015. gada 19. februārī ir pieņemts Rēzeknes novada domes lēmums Nr.4, 3.§ „Par Rēzeknes novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam Stratēģiskās daļas Investīciju plāna 1. pielikuma kartogrāfiskā materiāla apstiprināšanu”.

Domes lēmums 

Rēzeknes novada degradētās teritorijas

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0