“Apskāviens nākotnei” – atbalsta sistēma vecākiem

Publicēts 13.02.2015

Viena no atslēgām pasaules iepazīšanas procesā ir izglītības un zināšanu papildināšana ārzemēs, kas atver durvis jauniem iespaidiem, emocijām un zināšanām. Rēzeknes novada Izglītības pārvalde kopš 2014. gada oktobra realizē ERASMUS + programmas 1. pamatdarbības pieaugušo izglītības sektora projektu „Apskāviens nākotnei”. Tā mērķis ir sagatavot pieaugušo izglītotāju komandu vecāku apmācību programmu izstrādāšanai un likt pamatus vecāku, īpaši no sociālā riska grupām, atbalsta sistēmas veidošanai. Projekta ietvaros plānotās galvenās aktivitātes ir: mobilitātes uz četrām valstīm (Lielbritānija, Malta, Igaunija, Itālija), trīs apmācības programmu vecākiem izstrādāšana, trīs videolekciju sagatavošana un publicēšana Rēzeknes novada informatīvajā portālā, izglītojošu semināru organizēšana un kalendāra ģimenēm sagatavošana un izplatīšana.

Pirmās mobilitātes notika jau 2014. gada rudenī, kad uz Maltas salu Vidusjūrā apmeklēt kursus devās 5 cilvēku komanda. Easy school (Malta) apmācību programmas „Atbalsts ģimenēm no sociālā riska grupām” saturā liela vērība tika veltīta bērnu emocionālajai audzināšanai un pozitīvai disciplinēšanai, tas ir, kā iedrošinot, sniedzot atbalstu, piedāvājot reālus paņēmienus, pozitīvi risināt dažādas sarežģītas situācijas bērnu audzināšanā:

• tikt galā ar bērnu nepieņemamo uzvedību un risināt uzvedības problēmas bez vardarbības;

• sarunāties ar bērniem tā, lai viņi klausītos;

• konstruktīvi risināt ģimenes konfliktus;

• veicināt bērnu sadarboties un nostiprināt viņā pārliecību par sevi;

• audzināt bērnā atbildības sajūtu, patstāvību u.c.

Kopumā apmācību programma rosināja domāt par to, kā mācīt vecākiem labāk izprast savus bērnus un sevi vecāka lomā, kā likt vecākiem apzināties savus pozitīvos resursus un mācīties tos izmantot. Ļoti aktuāla problēma, par kuru lika aizdomāties lektore Nataša Koppini (Natasha Coppini), mūsdienu sabiedrībā ir tā, ka vecāki nereti neprot regulēt savas emocijas un tāpēc ar savu rīcību nesekmē emociju pašregulācijas spēju attīstīšanu savos bērnos.

Apmācību programmas realizētāji mērķtiecīgi mūs, projektā iesaistītos darbiniekus, virzīja uz to, lai izveidotu vecākiem piedāvājamās programmas vadlīniju pamatprincipus un spēju jau iepriekš saskatīt tos riskus, ar kādiem šādu programmu realizēšanas gaitā varētu saskarties.

Balstoties uz Easy school apmācību laikā gūtajām atziņām var teikt, ka ir jāsāk pašiem ar sevi un jāmācās visiem gan kopā, gan atsevišķi, t.i.,- pieaugušo izglītotājiem jāmācās kā un par ko runāt ar vecākiem, lai viņos veidotos motivācija iesaistīties; jāmācās skolotājiem – kā risināt samilzušas problēmas un runāt ar vecākiem, lai neizsauktu pretreakciju; jāmācās vecākiem – kā būt labiem vecākiem utt.

Izglītības pārvaldes bērnu tiesību aizsardzības speciāliste Aija Dundure saka: „Esmu gandarīta par iespēju vecāku izglītošanas programmu apgūt tik profesionālas un zinošas pasniedzējas vadībā. Kaut arī mācības bija diezgan intensīvas, laiks pagāja nemanot un interesanti. Kursu programma palīdzēja atcerēties jau zināmas lietas un apgūt jaunas, kā arī pilnveidot angļu valodas zināšanas. Paldies pasniedzējai Natašai – viņas nodarbības vienmēr bija izcili pārdomātas un sagatavotas. Paldies viņai par pacietību un vienmēr dzirkstošo pozitīvismu.

Pozitīvi, ka mācības notika mazā grupā, tas ļauj pasniedzējiem vairāk uzmanības veltīt katram studentam, rosināt uz diskusiju, izteikt viedokli un rast kopīgu risinājumu. Esam saņēmuši bagātīgu zināšanu bagāžu.”

Uz Portsmutu Lielbritānijā novembrī devās 3 speciālistu komanda. Mobilitātes ietvaros tika apmeklēta Portsmutas koledža, Atbalsta (juridisko konsultāciju) centrs, kā arī semināru laikā projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar SWIG grupu un skolu atbalsta personāla darbu.

Galvenie pozitīvās prakses piemēri, kuri iepazīti Portsmutā, ir sekojoši:

• Skolās tiek piedāvātas nodarbības vecākiem, kuru laikā realizē gan izglītojošas programmas, gan radošās darbnīcas, gan organizē kopīga un saturīga brīvā laika pavadīšanu.

• Vecākiem ir pieejamas bezmaksas juridiskās konsultācijas.

• Izglītības iestādēs tiek dota iespēja reizi pāris mēnešos uzaicināt speciālistu par jebkuru tēmu, kas rūp vecākiem.

• Bērnos tiek veidota pašcieņa, un audzinot bieži izmantota „burkāna metode”, t.i., panākumi tiek apbalvoti.

• Metodisko ieteikumu par audzināšanu ģimenē izveides procesā balstās uz vecāku vēlmēm un pieredzi.

• Paplašinot komunikācijas iespējas ar vecākiem, daudzviet ir izveidots anonīmais pasts, kurā vecāki var atstāt zīmītes ar savu jautājumu/ problēmu/ierosinājumu un atbalsta speciālisti cenšas reaģēt uz šīm lietām.

• Skolās līdztekus skolotājam strādā skolotāja palīgs, kurš palīdz bērniem ar mācīšanās traucējumiem un bērniem, kuri apgūst speciālās izglītības programmas.

• Visi atbalsta dienesti un izglītības iestādes sadarbojas, lai saglabātu ģimeni kā vienību, kurā vecāki ir atbildīgi par savu bērnu audzināšanu.

Projekts „Apskāviens nākotnei” turpināsies līdz 2016. gada maijam, tāpēc veicamo darbu un organizējamo aktivitāšu saraksts vēl ir visai apjomīgs. Projekta pieaugušo izglītotāju grupa ir uzsākusi darbu pie apmācības programmu ieskicēšanas, taču pilnībā šīs programmas tiks izstrādātas 2015. gada nogalē- 2016. gada sākumā, kad varēs pievienot arī tās atziņas, kuras tiks gūtas atlikušajās divās mobilitātes.

Iveta Tiltiņa
projekta „Apskāviens nākotnei” koordinatore

„Apskāviens nākotnei”
Līgums Nr. 2014-1-LV01-KA104-000218
erasmus-logo

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0