Antona Rupaiņa muzejā top jauna izstāžu telpa

Publicēts 09.06.2014

Kultūras ministrijas projektu konkursā “Par valsts finansējumu nacionālā muzeju krājuma uzturēšanai un izmantošanai pašvaldību, autonomajos un privātajos muzejos un privātajās kolekcijās” atbalstīts Rēzeknes novada Bērzgales pagasta rakstnieka Antona Rupaiņa muzeja iesniegtais projekts telpas izveidošanai izstādei „Latgales lauku sētas senie sadzīves priekšmeti”. Projekta mērķis ir nodrošināt Antona Rupaiņa muzeja krājuma plašāku izmantošanu un kvalitatīvāku uzturēšanu. Projekta rezultātā izstādei „Latgales lauku sētas senie sadzīves priekšmeti” tiks ierīkota atbilstoša uzglabāšanas un eksponēšanas telpa.

Izstāde “Latgales lauku sētas senie sadzīves priekšmeti” uzskatāmi stāsta apmeklētājiem par to, kā dzīvoja, darbojās, strādāja, veidoja savu sadzīvi mūsu senči 19., 20.gadsimtā un padomju gados. Jaunajai paaudzei ir interesanti redzēt senos priekšmetus, salīdzināt tos ar šodienas sadzīves priekšmetiem, savukārt vecākajai paaudzei ir interesanti atcerēties savu jaunību. Viņi tiks rosināti dalīties atmiņās, tā katrai lietai radīsies savs dzīvesstāsts, kas papildinās ekspozīciju un darīs interesantāku muzeja apmeklējumu. Latvijā sadzīves priekšmetu muzeju nav mazums, bet Antona Rupaiņa muzejā būs sadzīves priekšmeti tieši no Bērzgales iedzīvotāju pagātnes. Telpa tiks ierīkota kā stikla vitrīna. Sienas paredzēts noklāt ar fototapetēm, kurās būs attēlotas Bērzgales ievērojamās vietas: baznīca, muižas ēka un ezers.

Mūsdienu klientam aug prasības pēc kvalitatīvi pasniegta produkta – nepieciešams, lai šis produkts tiktu uzskatāmi un viegli pieejams, viegli apgūstams un iegaumējams.  Esošajā muzeja ekspozīciju zālē izstāde bija izvietota nepārskatāmi, tāpēc tika nolemts, ka muzeja vajadzībām var iekārtot telpu blakus ekspozīciju zālei. Papildinot muzeja krājumu ar jauniem, vēsturiski nozīmīgiem priekšmetiem, muzeja darbinieki vēlas sekmēt sabiedrības ieinteresētību un izglītošanu par vēsturi, materiālās un nemateriālās kultūras vērtību popularizēšana.

Olga Pekša
Antona Rupaiņa muzeja vadītāja

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0