Amatierteātris „Bykovīši” svin 25 darbības gadu jubileju

Publicēts 28.02.2020

„Iet laiks, bet mēs paliekam tādi kā esam…”, ar dziesmas „Likteņa sūtnis” vārdiem kolektīvs 22. februārī, Gaigalavas kultūras namā atklāja savu 25 darbības gadu jubilejas pasākumu. Šī dziesma kļuvusi par „Bykovīšu” teātra himnu, kura tiek dziedāta lielākās jubilejās. Laiks iet ātri, ir pagājuši 25 gadi – gadsimta ceturtdaļa, kopš Gaigalavā darbojas amatierteātris, kas katru gadu Līgo vakarā skatītājiem dāvā pirmizrādi. Lai arī laiks aktieru sejās ievilcis kādu lieku rievu, acīs ir tas pats mirdzums un sirdī teātra spēlēšanas prieks. Teātris „Bykovīši”, kas nes mūsu ciema vēsturiskā nosaukuma daļu, cauri laikiem stiprs un spēcīgs kā latgaliešu valoda, kurā tiek iestudētas visas izrādes. Kopumā šajos gados ir iestudēta 31 lielā izrāde un neskaitāmi skeči, darbojušies 80 aktieri, iejūtoties gan lielākās, gan mazākās lomās.

Kolektīvā darbojas 15 dalībnieki. Ar vislielāko aktiera stāžu mums spēlē Juris Bikse, Gunta Spīča, Annēlija Melne, Valdis Melnis, Valentīna Deksne. Šie aktieri teātrī darbojas kopš pašas pirmās izrādes – Blaumaņa „Skroderdienām Silmačos”. Ar ievērojamu skatuves stāžu kolektīvā darbojas Juris Sjomkāns, Maruta Suharevska, Imants Spīčs, Aiga Spīča. Mūsu visjaunākie aktieri, kuri pievienojušies pēdējā piecgadē, ir Daina Mihailova, Skaidrīte Miščenko, Andris Dūda, Mārīte Vabale, Iveta Bikse, Roberts Voits. Visi kopā – liels spēks un radošs kolektīvs. Kaut esam tik dažādi savos uzskatos un pasaules redzējumā, te mūs vieno teātra spēlēšanas gars, kopīgs mērķis un ideja. Kāpjot uz skatuves dēļiem, aizmirstas ikdienišķās rūpes, darbojamies kā viena draudzīga komanda. Esam iestudējuši garās izrādes, skečus, šovu programmas, kopā braucām uz kastingu un filmējāmies filmā „Piļsāta pi upis”. Kopīgi svinam Līgo svētkus pēc izrādes, dzimšanas dienas, kopā braucam ekskursijās, iepazīstam Latvijas novadus. Braucam ar izrādēm, piedalāmies amatiermākslas festivālos, kuplinām pasākumus savā un citos novados. Piemēram, pagājušajā gadā rādījām izrādes Meirānos, Baltinavā, Krišjāņos, Rogovkā, Nagļos, Strūžānu pansionātā, Muzeju naktī Jasmuižā un Daugavas svētkos Sēlpilī.

Vakara gaitā kolektīvs atskatījās uz pēdējo piecu gadu laikā paveikto, parādot fragmentus no iestudētajām izrādēm – Mihaila Zoščenko „Kāzas” , Baibas Juhņevičas „Pilsētnieki”, Aivara Bankas „Šedevrs”, „Žņaudzavas zelts” un „No Jāņiem līdz Pēteriem”.

Kolektīvu svētkos sveica Rēzeknes novada pašvaldības kultūras nodaļas vadītāja Ināra Pleikšne un Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Puste, kā arī kultūras nama vadītāja. „Bykovīši” pateicās teātra režisorēm – Valentīnai Deksnei, kura kolektīvu vada piecus gadus un Ērikai Bozovičai, kura bija pirmā kolektīva režisore un vadīja to 20 gadus.

Ciemos bijām aicinājuši teātra draugus un kolektīvus, ar kuriem esam sadraudzējušies daudzu gadu garumā. Viesojās Baltinavas amatierteātris „Palādas”, Nautrēnu pagasta Rogovkas un Dekteru amatierteātri, Meirānu amatierteātris „Zeltrači”, Tilžas amatierteātris „Spogulis”, Nagļu amatierteātris un Dricānu amatierteātris „Siebrineicys”. Viņi kuplināja pasākumu ar sagatavotajiem priekšnesumiem un apsveikumiem. Liels prieks par visiem, kuri ieradās uz mūsu svētkiem. Sveicēju pulkā bija arī Lubānas amatierteātris „Priekšspēle”, vadītāja Ilze Kraukle un Strūžānu veco ļaužu pansionāta sociālā darbiniece Ilona Vugule.

„Bykovīšus” sveica pašmāju pašdarbības kolektīvi – amatierteātri „Optimisti” un „Apīnis”, deju kolektīvi „Raffaello” un „Dancari”. Ballē spēlēja Gaigalavas muzikanti, kuri darbojas kultūras namā un dēvē sevi par vokāli instrumentālo ansambli „Gaigalava”.

Gribam teikt lielu paldies Rēzeknes novada pašvaldībai un Gaigalavas pagasta pārvaldei par atbalstu savai darbībai! Paldies par nodrošināto transportu, par siltām telpām mēģinājumiem! Paldies ciemiņiem par dāvanām un laba vēlējumiem! Paldies skatītājiem, kuri nāk skatīties izrādes! Pateicoties jums, darbojamies un neļaujamies apsīkt radošajā darbībā. Paldies aktieriem, kuri darbojas, ziedo savu brīvo laiku , lai taptu izrādes un skeči, ar kuriem kuplināt pasākumus! Mēs lepojamies ar „Bykovīšim”, jo viņi ir talantīgi, atraktīvi un strādā ar pilnu atdevi. Drīz sāksim darbu pie jaunās izrādes un Līgo svētkos gaidīsim visus uz pirmizrādi.

Gaigalavas kultūras nama vadītāja Valentīna Deksne

Lauras Sarnovičas foto

Fotogalerija

https://youtu.be/w-Mi7dK7qGs

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0