Aktualizēts Rēzeknes novada Attīstības programmas 2012. – 2018. gadam Investīciju plāns (2017. gada 6. jūlijā)

Publicēts 13.07.2017

Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka 2017. gada 6. jūlijā Rēzeknes novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.16, 1.§ „Par Rēzeknes novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam Investīciju plāna aktualizēšanu”.

Ar aktualizēto Investīciju plānu var iepazīties šeit:

Rēzeknes novada attīstības programmas 2012. -2018. gadam Investīciju plāns (aktualizēts) 
Domes sēdes protokols

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0