Iepazīsimies ar Latvijas Gada ģeovietu 2017 – Dzerkaļu kalnu

Publicēts 11.05.2017

Šogad par Latvijas Gada ģeovietu plašas ģeologu un dabas ekspertu aptaujas rezultātā tika izvēlēts Dzerkaļu (Dzierkaļu) kalns, kas atrodas Latgalē, Rēzeknes novadā, Kaunatas pagastā, Rāznas nacionālajā parkā. Gada ģeovietas nosaukums tiek piešķirts ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību Latvijas īpašajiem ģeoloģiskajiem veidojumiem, sniegt par tiem informāciju, rosināt vietas apzināšanu un izpēti.

Latvijā Dzerkaļu kalns ir īpašs ar to, ka tā ir izcila – ļoti augsta un stāva reljefa forma. Tas ir novietojies Latgales augstienes augstākajā daļā, Rāznavas paugurainē, aptuveni 700 m uz ziemeļaustrumiem no Lielā Liepukalna.

Dzerkaļu kalns ir ļoti augsts – 286,3 m virs jūras līmeņa – tikai 3 metrus zemāks par blakus esošo Lielo Liepukalnu – pēc būtības tā dvīņubrālis, bet ar vairākām virsotnēm un ielakām virsotnes daļā. Pastāv versija, ka Dzerkaļu kalns varētu būt augstākais paugurs Latvijā pēc relatīvā augstuma (no pakājes līdz virsotnei).

Dzerkaļu kalna zemes vēl nesenā pagātnē ir izmantotas kā pļavas un ganības, bet tagad tas gandrīz viss ir apaudzis ar mežu.

Pēc valodnieku versijas vietvārda cilme varētu būt saistīta ar vārdu dzierkaļs/dzierkalis/dzerkaļs – amatnieks, kas kaļ dzirnakmeņus. Kalna pakājē ir daudz laukakmeņu.

Dzerkaļu kalns ir veidojies leduslaikmeta šļūdoņa un tā kušanas ūdeņu iedarbē pirms 13-15 tūkstošiem gadu. Lielpaugura pamatu veido zemledāja apstākļos vai šļūdoņa plaisās izgulsnēti smilts un grants nogulumi, kā arī morēnas mālsmilts. Kalna atrašanās vieta Latgales augstienes Rāznavas paugurainē Latvijas reljefa kartē iezīmēta kā mālsegas pauguru (t.s., zvoncu), kupolveida pauguru (t.s., kēmu) vai, citā versijā – pirmmasīvu izplatības areāls. Gada ģeovietas izvirzīšana palīdzēs noskaidrot, kāda īsti ir Dzerkaļu kalna un tā apkārtnes pauguru un leju izcelsme.

Kā tradicionāli jau desmito gadu tas notiek, Gada ģeovietā tiks organizēts izglītojošs pasākums ar speciālistu ģeologu piedalīšanos un piemērotā vietā tiks novietots informācijas stends par Dzerkaļu kalnu.

Publiskais pasākums notiks šā gada 13. maijā, pl. 12:00.

Programmā:

1. Pulcēšanās Lielā Liepukalna stāvlaukumā. Koordinātes: x726100; y241740, jeb, citā versijā – E 27° 39,085′ N 56° 15,990′ (skatīt karti nokļuvei saitē – http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=qbhwqx&centerx=726046.0&centery=6241774.0&zoom=3&layer=map&ls=o), sekot norādēm uz L. Liepukalnu.

2. Informācijas stenda atklāšana.

3. Pārgājiens speciālistu pavadībā līdz Dzerkaļu kalnam, aptuveni 1,5 km.

4. Speciālistu lekcijas un cita veida informācija par apkārtnes ģeoloģiju, ainavu u.c; jautājumi, diskusijas.

5. Noslēgumā, tiem, kas vēlēsies – pārgājiens ģeologa pavadībā līdz Dzerkaļu kalna virsotnei un tālāk, Lielā Liepukalna virsotnei, ar atgriešanos sākuma pulcēšanās vietā – aptuveni 2,5 km, pa mežu un šķēršļotu apvidu; vidēja līdz augsta grūtības pakāpe.

Pasākuma dalībniekiem nepieciešams iešanai dabā un laika apstākļiem atbilstošs apģērbs un apavi.

Paredzamais pasākuma norises laiks (p.1. līdz p.4.) – 2 stundas, pārgājiens (p. 5) – 2 stundas.

Biedrības Ziemeļvidzemes ģeoparks organizēto Dzerkaļu kalna kā Latvijas Gada ģeovietas 2017 izvirzīšanu atbalsta Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Ģeoloģijas nodaļas un Ģeoloģijas muzejs, Daugavpils universitāte, Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas Petroglifu centrs, Rēzeknes novada pašvaldība, Kaunatas pagasta pārvalde.

Aicināti visi interesenti!

Informāciju sagatavoja:
Dainis Ozols,
biedrība Ziemeļvidzemes Ģeoparks

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0