Aicinām skolas iesaistīties akcijā „Atpakaļ uz skolu 2015”

Publicēts 18.02.2015

Skolēni ar Eiropas Savienību (ES) saistītus jautājumus apgūst tādu tēmu kā – “Latvija var lepoties ar…”, “Mana skola/ pilsēta Eiropā”, “Eiropas attēlojums dažādu valstu literatūrā un mākslā”, “Kopīgais dažādu Eiropas valstu tradīcijās” u.c. ietvaros. Tomēr papildus formālam mācību procesam par efektīvām skolēni uzskata arī citas, ne mazāk būtiskas mācību darba formas – ekskursijas, diskusijas ar ekspertiem un dalību konkursos.

Lai uzrunātu skolēnus, atbilstoši viņu interesēm un vecumposmam, viena no skolēnu auditorijai īpaši veidotajām akcijām ir visā Eiropā popularitāti guvusī „Atpakaļ uz skolu”, kas Latvijā tiek rīkota kopš 2008. gada. Tās mērķis ir tuvināt ES institūcijas jaunajai paaudzei un sniegt skolēniem unikālu iespēju pārrunāt ES jautājumus ar cilvēkiem, kuri ikdienā strādā ar ES jautājumiem. 2014. gadā eksperti viesojās vairāk nekā 100 Latvijas skolās, šogad plānots skaitu vēl palielināt. Latvijas izglītības iestādes akcijai var pieteikties līdz 28. februārim, aizpildot tiešsaistes anketu http://ej.uz/AUS15-skolas.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā izmanto plašu metožu loku, lai pēc iespējas plašāk informētu skolēnus un sabiedrību kopumā par ES jautājumiem. Piemēram, skolēniem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt ES Māju. Šī gada janvārī vien ES Mājā viesojušies 375 skolēni no visas Latvijas. Tāpat bērni un jaunieši ir aicināti piedalīties dažādos radošos un erudīcijas konkursos. Dažādās aktivitātes veicina iedzīvotāju informētību un līdzdalību, par ko liecina arī Eirobarometra (Nr.82) dati: kopumā Latvijas pilsoņu piederības izjūta Eiropas Savienībai kopš 2014.gada pavasara ir ievērojami augusi (par 6PP, no 57% uz 63%). Absolūtais vairākums Latvijas pilsoņu atzīst, ka ir dzirdējuši par Eiropas Parlamentu (93%), Eiropas Komisiju (88%) un Eiropas Centrālo Banku (83%). Salīdzinot ar 2014.gada pavasari, ir pieaugusi Latvijas iedzīvotāju informētība par Eiropas jautājumiem (par 7PP, no 25% uz 32%), un šāds informētības rādītājs ir augstāks par vidējo ES dalībvalstu pilsoņu rādītāju (pieaugums par 3PP, no 23% uz 26%).

Akciju „Atpakaļ uz skolu 2015” rīko Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā. Akciju koordinē jaunatnes organizācija Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai un Eiropas Kustība Latvijā.

Vairāk informācijas: www.esmaja.lv.

Ar cieņu,
Liene Valdmane
Eiropas Kustība Latvijā
22144144

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0