Aicinām iesaistīties kampaņā “Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes!”

Publicēts 13.11.2018

Pasaules dabas fonds (PDF) un Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) aicina uzņēmējus, zemju īpašniekus, pašvaldības un ikvienu institūciju, kas apsaimnieko dabas objektus un rīko pasākumus dabā, iesaistīties kampaņā “Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes!” un izvietot informatīvās zīmes atkritumu urnu vietā.

Zīme ir pieejama lejupielādei PDF un Pārvaldes mājaslapās (https://www.daba.gov.lv/public/lat/aktualitates/daba_ejot_ko_atnesi_to_aiznes/ ).

“Izvietojot pirmās divdesmit plāksnītes ar aicinājumu nest atkritumus līdzi, nevis atstāt dabā, kopā ar Pasaules dabas fondu vēlējāmies pievērst problēmai sabiedrības uzmanību un uzsākt plašāku diskusiju. Patlaban mūsu mērķi ir vēl ambiciozāki – gribam, lai kampaņas ideju “Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes!” sadzird visa Latvija, arī nejaušie dabas taku apmeklētāji, kuri citādi par to neuzzinātu. Tādēļ esam izgatavojuši vēl 2000 jaunu informatīvo zīmīšu, ko pakāpeniski izvietosim arī citos Pārvaldes apsaimniekotajos dabas objektos. Ceram, ka mūsu piemēram sekos arī citas iestādes, pašvaldības un uzņēmumi, tādejādi paužot atbalstu idejai,” pauž Pārvaldes ģenerāldirektora vietniece dabas aizsardzības jomā Gunta Gabrāne.

Apsekojot dabas takas, kur jau zīme uzstādīta un noņemtas atkritumu urna, kampaņas rīkotāji secinājuši, ka dabā izmesto atkritumu daudzums nav palielinājies, tieši otrādi. Tomēr sīkus atkritumus cilvēki dabas takās atstāj vēl arvien. Jāatgādina, ka lielā daļā dabas taku nav iespējams iebraukt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu transportam un Pārvaldes darbiniekiem, paralēli saviem tiešajiem darba pienākumiem, ir jānodarbojas ar atkritumu vākšanu. Tāpat atkritumiem dabā var piekļūt arī dzīvnieki – tie savainojas, saindējas un nereti iet bojā.

PDF direktors Jānis Rozītis uzsver, ka kampaņas ideja nav unikāla – līdzīgas problēmas ar atkritumiem piedzīvo daudzas iestādes un uzņēmumi, arī vēstījumus dabā dažādu iestāžu un uzņēmumu apsaimniekotos dabas objektos šur un tur jau var novērot, taču līdz šim ideju nest atkritumus sev līdzi, nevis atstāt dabas taku infrastruktūrā Latvijas sabiedrībā tā arī nav izdevies ieaudzināt. “Šeit nav viens atbildīgais. Lai sasniegtu vēlamo rezultātu, nepieciešams strādāt visiem kopā,” pievienoties kampaņai aicina J. Rozītis.

Jau iepriekš ziņots, ka PDF un Pārvalde, izvirzot mērķi – mainīt iedzīvotāju uzvedību, šā gada rudenī, pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstam, uzsāka kampaņu “Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes!”. Organizatori aicināja cilvēkus līdzi paņemto iepakojumu un citus atkritumus arī pašiem iznest ārā no dabas teritorijām. Tāpat kampaņas ietvaros atsevišķās dabas takās tika noņemtas arī atkritumu urnas.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0