Aicinām augkopības saimniecības pieteikties dalībai interešu grupās

Publicēts 26.02.2018

Lauksaimnieki aicināti piedalīties augkopības interešu grupās par sekojošām tēmām:

1) Graudaugu, rapša un tauriņziežu audzēšanas agrotehnikas pilnveidošana integrētā saimniekošanas sistēmā (Krāslavas, Rēzeknes, Madonas un Gulbenes reģionālajās nodaļās),

2) Laukaugu audzēšanas agrotehnikas pilnveidošana bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā (Preiļu reģionālā nodaļā).

Interešu grupas organizē ar mērķi augkopības saimniecībās izmantot integrētās un bioloģiskās augu audzēšanas pamatprincipus, veicināt saimniecībās sabalansēti izmantot visus saimniecībā esošos resursus, tā nodrošinot ekonomiski pamatotu saimniekošanu, vides aizsardzību un resursu taupīšanu; izstrādāt racionālus ieteikumus integrētajā un bioloģiskajā lauksaimniecības sistēmā ražojošajiem lauksaimniekiem augu audzēšanas pamatelementu ieviešanai saimniecībās laukkopībā; izmantojot citam cita pieredzi, nodrošināt labās prakses apmaiņu, ar konsultanta palīdzību mācoties citam no cita.

Nosacījumi dalībai interešu grupā:

  • saimniecību īpašniekiem jābūt vienotai interesei par interešu grupas programmas īstenošanu;
  • saimniecības specializācija ir graudaugu, rapša un tauriņziežu audzēšana integrētā saimniecībā; laukaugu sējplatība ir 20-300 ha;
  • saimniecībai bioloģiskā lauksaimniecībā jābūt bioloģiskās lauksaimniecības vai pārejas perioda sertifikātam;

Saimniecības īpašnieks piekrīt:

  • slēgt sadarbības līgumu par piedalīšanos interešu grupā;
  • sadarboties ar citiem interešu grupas dalībniekiem;
  • piedalīties konsultantu rīkotajās apmācībās;
  • reģistrēt saimniecību Valsts Lauku tīkla datu bāzē;
  • piekrīt, ka konsultants darbam interešu grupā izmanto saimniecības grāmatvedības datus produkcijas pašizmaksas aprēķinam.

Pieteikšanās termiņš – 2018. gada 2. marts. Pieteikuma anketas nosūtīt uz e-pastu: andris.skudra@llkc.lv vai pa pastu Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku novads, Ozolnieku pagasts, LV-3018.

Aktivitāte tiek īstenota Valsts Lauku tīkla pasākuma „Ilgtspējīgu lauksaimnieciskās ražošanas pilotprojektu īstenošana” ietvaros.

Papildus informācija: Andris Skudra, e-pasts: andris.skudra@llkc.lv, tālr. 63050577.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0