Aicinājums lauku uzņēmējiem pieteikties informācijas izvietošanai Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā

Publicēts 04.06.2015

Lai sekmētu lauku uzņēmējdarbības attīstību Rēzeknes novada teritorijā, nodibinājums LEARN ir uzsācis darbu pie informācijas apkopošanas par vietējiem ražotājiem (zemniekiem, mājražotājiem, amatniekiem u.c.) ar mērķi drīzumā Rēzeknes novada mājas lapā www.rezeknesnovads.lv izveidot sadaļu, kurā ikviens interesents varētu gūt informāciju par novadā ražoto produkciju. Rezultātā tiktu izveidota virtuāla „tikšanās vieta” ražotājam ar potenciālo pircēju, kas kalpotu kā mārketinga platforma vietējās produkcijas popularizēšanai un realizācijas veicināšanai. Tāpēc aicinām novada uzņēmējus aizpildīt RAŽOTĀJA PIETEIKUMU un kopā ar produkcijas fotogrāfijām iesniegt personīgi nodibinājumā LEARN (Rēzeknes novada pašvaldības ēkā, 12.kab., Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē) vai atsūtīt elektroniski uz e-pastu: learn@rezeknesnovads.lv līdz šī gada 30.jūnijam.

Prasības fotogrāfijām:

 • Fotogrāfijās ir jābūt redzamai ražotāja produkcijai tuvplānā,
 • Fotogrāfijām ir jābūt krāsainām,
 • Fotogrāfiju lielums nedrīkst būt mazāks par 3 Mb, izšķirtspēja – vismaz 1280 x 960 pikseļi,
 • Fotogrāfijas nedrīkst būt veidotas, izmantojot vairākus attēlus,
 • Fotogrāfijām jābūt digitālām, ja nepieciešams tās var būt arī apstrādātas,
 • Fotogrāfijas jāiesniedz elektroniski JPG formātā,
 • Fotogrāfijās redzamais nedrīkst pārkāpt vispārpieņemtās morāles un pieklājības normas vai pastāvošo likumdošanu,
 • Fotogrāfiju skaits – ne mazāk kā 5 (piecas) fotogrāfijas.

Tā kā vēlamies, lai fotogrāfijas būtu pietiekami kvalitatīvas un vislabākajā veidā prezentētu attēlā redzamo produkciju, tad iesakām vērsties pie profesionāliem fotogrāfiem. Tāpēc pievienojam dažu fotogrāfu kontaktinformāciju:

 • Eduards Medvedevs – 29878631
 • Edgars Pavlovskis – 26511569
 • Aleksandrs Lebeds –226409527
 • Mihails Stecjuks – 28677371
 • Māris Justs – 26421105
 • Ivars Daugulis – 29703237
 • Kaspars Ratnieks – 29197877
 • Veronika Tabūne – 28316231
 • Ēriks Zlatkus – 29187678

Neskaidrību gadījumā zvaniet nodibinājuma vecākajai konsultantei Dainai Butlerei, tālr. 26543286 vai rakstiet uz e-pastu learn@rezeknesnovads.lv. 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0