Aicinājums iesniegt pieteikumus EK par kultūras politiku reģionos

Publicēts 05.11.2019

Nākamgad Eiropas Komisija (EK) apkopos viedokļus par kultūras politiku reģionos un kultūras lomu ārpus Eiropas pilsētu centriem – kā jaunās prioritātes, politikas, darbības un finansējums var labāk atbalstīt kultūru ārpus pilsētām.

Eiropas Savienības dalībvalstu organizācijas un iedzīvotāji aicināti izteikt viedokli par vairākiem jautājumiem: kuras galvenās prioritātes būtu jāizvirza politikas veidotājiem attiecībā uz mazāk blīvām teritorijām; kāda kultūras politika veicina stereotipu pārvarēšanu, starpkultūru dialogu un ilgtspējīgu radošo tūrismu un izcilus mākslas un kultūras pasākumus ārpus lielpilsētām; kā var izstrādāt jaunu kultūras politiku tādām vietām, kur nav automaģistrāļu, ko katru dienu izmanto tūkstošiem iedzīvotāju; kādas ir jaunās integrētās kultūras politikas, kas var novērst pašreizējās nepilnības; ko kultūras politika var attīstīt kopā ar citām jomām; kādas ir ar pilsētām nesaistītu radošo industriju politiku galvenās iezīmes; ko ekoloģiskā pārveide nozīmē kultūras politikai ārpus pilsētas; kādai jābūt kultūrpolitikai, lai nodrošinātu līdzsvarotāku piekļuvi kultūras finansējumam ES teritorijās? Dalībnieki tiek mudināti dalīties viedoklī arī par citiem aspektiem, kurus uzskata par svarīgiem.

Veiksmīgos pieteikumu iesniedzējus uzaicinās uz “prāta vētras” sanāksmi, kas notiks 2020. gada 4. un 5. februārī “Fagus-Werk” Alfeldē (Vācijā). Savukārt dialoga sanāksme par šo tēmu notiks 22. aprīlī Briselē (Beļģijā). Ceļošanu, izmitināšanu un ēdināšanu nodrošinās EK “Voices of Culture” (“Kultūras balsis”).

Konkursā var piedalīties kultūras un radošo nozaru pārstāvji (profesionālās organizācijas, kultūras iestādes, nevalstiskās organizācijas, Eiropas tīkli, fondi, privātās organizācijas, vietējās un reģionālās pašvaldības), kuri vēlas piedalīties diskusijās ar EK.

Piesakieties ŠEIT.
Pieteikšanās termiņš – 10. novembris.

Vairāk informācijas ŠEIT.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0