Pagarināta pieteikšanās uz tirdzniecību Rēzeknes Novada dienā

Publicēts 07.07.2014
Rēzeknes Novada diena

Rēzeknes novada pašvaldība vēl līdz 10. jūlijam aicina uzņēmējus, amatniekus, mājražotājus pieteikties tirgot savu produkciju Rēzeknes Novada dienā, kas notiks 19.jūlijā no plkst.12.00-05.00 rītā Ančupānu kartodroma teritorijā Vērēmu pagastā. Plānotais apmeklētāju skaits ~6 000.

Dalības nosacījumi un dalības maksa:
• Rēzeknes un citu novadu amatniekiem un mājražotājiem, ja tirgo savu produkciju – dalība bezmaksas;
• uzņēmumiem – 7,11 EUR, par vienu vietu trīs metru platumā, par katru nākošo vietas metru- 2,85 EUR;
• ēdināšanas nodrošināšanas uzņēmumiem – 21,34 EUR, papildus iesniedzot saskaņošanai ēdienkarti;
• Alkohola tirdzniecība (pieļaujama tikai mazalkoholisko dzērienu tirdzniecība) – 21,34 EUR;
maksa par elektrības pievadu:
• apgaismojuma nodrošināšanai diennakts tumšajā laikā – 7,11 EUR LVL;
• elektrisko ierīču pieslēgšanai – 7,11 EUR par vienu vienību līdz 3 kW;
• ēdināšanas uzņēmumiem, kuri gatavo pārtikas produktus pasākuma laikā, elektrisko ierīču pieslēgšanai virs 3kW ar pieslēgumu 380V (atsevišķi informējot par ierīču skaitu) un apgaismojuma nodrošināšanai diennakts tumšajā laikā – 28,46 EUR.
• pašiem jāaprīko sava tirdzniecības vieta;
• uzņēmumiem, kuri tirgos pārtikas produktus, jābūt reģistrētiem Pārtikas veterinārā dienestā.

Interesentiem, kuri vēlas tirgot savu produkciju Rēzeknes novada dienā, jāpiesakās Rēzeknes novada pašvaldībā līdz 2014.gada 10.jūlijam (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, 3.stāvā, 33.kabinetā), iesniedzot pieteikuma anketu, dokumentu, kas apliecina saimniecisko darbību (uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopiju, individuālā komersanta apliecības kopiju vai saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas apliecības kopiju) un čeku vai bankas izrakstu par dalības maksas un elektrības pievada apmaksu. Fiziskai personai, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, jāiesniedz apliecinājums. Pieteikuma un apliecinājuma forma pieejama Rēzeknes novada pašvaldības interneta mājas lapā www.rezeknesnovads.lv, sadaļā „Iesnieguma veidlapas”, kā arī tiks nosūtīta elektroniski pēc pieprasījuma. Pieteikuma anketu pašvaldībā var iesniegt personīgi, ar pasta starpniecību vai elektroniski.

Samaksu var veikt sākot no 2014.gada 14. jūnija, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu. Tirdzniecības atļaujas un auto caurlaides Rēzeknes novada dienai tiks izsniegtas tikai pēc apmaksas, uzrādot vai atsūtot  uz e-pastu: novadadienas@rezeknesnovads.lv ieskenētu, bankas apstiprinātu dokumentu par pakalpojuma sniegšanas apmaksu.

Rēzeknes novada pašvaldība patur tiesības atteikt dalību, ja tiek konstatēta neatbilstība kādam no noteiktajiem kritērijiem, vai arī tāpēc, ka tirgošanās vietu skaits ir ierobežots.

Vairāk informācijas pa tālruni 26554478 vai e-pastu novadadienas@rezeknesnovads.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0